הלכה כדברי המכריע

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הלכה כדברי המכריע הוא עקרון הלכתי לפיו במקרה בו שניים חלוקים זה על זה, ויש שלישי הסובר במקצת כדעת אחד מהם ובמקצת כדעת השני, ויש אומרים אף אם השלישי סובר לגמרי כדעת אחד מהם, הלכה כדברי השלישי (דרוש מקור).