דת משה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

תורת משה, כל המצוות האמורות בתורה או הרמוזות בה. אשה שעוברת על "דת משה", בזה שמכשילה את בעלה באיסורי תורה, עד שאינו יכול לסמוך עליה בדברים שדרך איש לסמוך על אשתו, כגון שמאכילה את בעלה פירות שלא הופרשו מהם תרומות ומעשרות, או שמאכילה את בעלה מוצרים שלא הופרשו מהם חלה, או שמשמשת עמו כשהיא נידה - רשאי בעלה לגרשה ללא תשלום דמי כתובתה.