דם יולדת שלא טבלה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

דם יולדת שלא טבלה לאחר שבעה ימי טומאה לזכר או לאחר ארבעה עשר ימי טומאה לנקבה (כלומר שיצאה מזמן טומאת לידה ונכנסה לזמן "דם טוהר", אלא שלא טבלה עדיין). דם יולדת שלא טבלה, הריהו כדם נידה אף בימי הטהרה, והוא מטמא בין כשהוא לח בין כשהוא יבש.