דינוזאורים

From ויקישיבה
(Redirected from דינוזאור)
Jump to navigation Jump to search

דינוזאורים (Dinosauria, מלשון יוונית שפירושו: דינוס - אימה, זאורוס - לטאה) הוא השם המדעי ליצורים דמויי זוחלים, שלעיתים קרובות היו בגדלים ענקיים, וככל הנראה נכחדו מסיבות לא ידועות (מציאותם נודעה רק בעקבות מאובנים של עצמותיהם שנמצאו בחפירות).

מה הם הדינוזאורים מנקודת מבט תורנית[edit]

ישנם שלושה הסברים עיקריים בנושא זה:

 • בתורה (בראשית א כא) מוזכר שהקב"ה ביום החמישי ברא "אֶת הַתַּנִּינִם הַגְּדֹלִים", עוד לפני שברא את היונקים ביום הששי. ישנם שביארו שאותם "תנינים הגדולים" הם הנקראים כיום דינוזאורים, הואיל ובלשון הקודש "תנינים" פירושו "זוחלים". ומביאים ראיה שה"תנינים הגדולים" הם אכן קבוצה של ייצורים ולא ייצור ספציפי, שהרי בכל תיאור המקראי של מעשה בראשית הוזכרו רק קבוצות (דגים, עופות, וכדומה) ולא תיזכורים פרטניים.[1]
 • הנצי"ב בפרשת נח מסביר על פי מדרשי חז"ל, שבדור המבול היה להם חכמה גדולה בתחום הכלאות גנטיות (וכפי שמצוי בהרבה תרבויות עתיקות שבתחומים מסויימים היה להם מידע טכנולוגי מפותח יותר ממה שיש בידינו בטכנולוגיה החדישה, כגון לגבי בניית הפירמידות וכדומה), והרביעו מין בשאינו מינו, ונוצרו מזה מוטציות של זוחלי ענק, שכמובן לא נכנסו לתיבה מפני שאינם מבריאתו של הקב"ה.
 • נאמר במדרש: בראשית רבה[2] "א"ר אבהו מלמד שהיה בורא עולמות ומחריבן, עד שברא את אלו". לפי המפרשים שאותם ה"עולמות" היו כאן בכדור הארץ, מובן א"כ ענין מאובני הדינוזאורים, ששייכים לאותם עולמות שנחרבו, עוד לפני תחילת העולם החדש שאנחנו חיים בו.

היעלמות הדינוזאורים[edit]

כידוע, היעלמות הדינוזאורים נחשבת לאחת החידות הגדולות בעיני המדענים בימינו. לפי מבט תורני ניתן להסביר כי אכן הדינוזאורים נכחדו במבול או שהם שרידים מעולמות קודמים שה' החריבם.

יש מציינים שלפי הנראה ממדרשי חז"ל[3], נח הכניס לתיבה קצת גורים של דינוזאורים. לגישה זו יש גיבוי מדעי, כיון שרבים הם הממצאים שמצביעים על קיום דינוזאורים ליד בני אדם כפי שנביא לקמן בפרק "סוגיית גיל הדינוזאורים". לפ"ז מברר היטב מדוע מצד אחד יצורים אלו היו נדירים (כיון שנח לא לקח מהם באופן יחסי לשאר בעלי חיים) ומצד שני כן נמצאו מקצתם.

הראם[edit]

התיאור בחז"ל לחיה הנקראת "ראם", לא תואם כלל למקובל בעברית המודרנית. בלשון חז"ל, ראם היא חיה ענקית שדומה קצת לקרנף[4]. יש שטענו שה"ראם" המוזכר בחז"ל הוא הדינוזאור הנקרא Coahuilaceratops magnacuera, כיון שתיאורו דומה למאוד לתיאור הראם[5].

סוגיית גיל הדינוזאורים[edit]

חשוב לדעת כי נמצאו ציורים ופסלים עתיקים מעשה ידי אדם של דינוזאורים, כגון אבני האיקה[6], פסלי אקמברו (תמונות באתר של עיירית אקמברו), מוזאיקה רומית מהמאה ה-1 לפנסה"נ, ועוד. מלבד זאת, בממצאים חדישים של מאובני עצמות דינוזאורים, נתגלו רקמות דם טריות[7]. עובדות אלו מעידות כי הדינוזאורים חיו לפני תקופת זמן לא ארוכה.

ראה גם[edit]

הבריאה
תורה ומדע
תורת ההתפתחות

לקריאה נוספת[edit]

 • הרב זמיר כהן, המהפך 2 - מיתוסים בקריסה, הוצאת הידברות, עמ' 63-30.


קישורים חיצוניים[edit]

הערות שוליים[edit]

 1. פרופסור משה דוד קאסוטו, ספרות מקראית וספרות כנענית, ירושלים, תשל"ב, עמ' 84.
 2. פרשה ג אות ז
 3. בראשית רבה לא יג
 4. בראשית רבה לא יג, ובעוד מקומות. ואכן רבנו סעדיה גאון תיאר להדיא שהראם היינו כמין קרנף (לפי תרגומו של הרב יוסף קאפח ברס"ג על התורה)
 5. מתוך ההרצאה "תורה ומדע - אוניברסיטת בר אילן".
 6. לחומר על אבני האיקה ולדיון על האותנטיות שלהם, ראו: ערך: Ica stone, באתר Creationwiki.org; מחקר: במאמר: Dinosaurs in Literature, Art & History - Revisiting The Stones of Ica; אתר הדוס, ערך: דינוזאורים ובני אדם - חלק ד; הרב זמיר כהן, המהפך 2 - מיתוסים בקריסה, עמ' 51.
 7. ראו: אתר הדוס, ערך: דגימות דם טריות של דינוזאורים.