דבר שנעשית מצוותו אין מועלים בו

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הגדרה[edit]

דבר של הקדש, לאחר שנעשתה בו המצוה האמורה בו, פקעה קדושתו ממנו, ואין בו משום מעילה.

מקור וטעם[edit]

מקורו ממסכת פסחים כו.

בדינים שונים[edit]

  • אדם שנהנה מ"נסכים", לאחר שירדו לשיתין (ליסודות המזבח, דרך הנקב שהיה בספל שעל המזבח) - לא מעל בהם, לפי שכבר נעשתה מצוותם ופקעה מהם קדושתם.