דבר חשוב

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

דבר איסור בעל חשיבות, שמחמת חשיבותו אין הוא בטל בתערובת של היתר, אפילו אם ההיתר הוא פי אלף כנגדו.


לדוגמא: פירות של עורלה, שמחמת חשיבותם הדרך למוכרם במניין ולא באומד - הרי הם אוסרים, מחמת חשיבותם, את תערובתם בכל שהוא, ואינם בטלים אפילו באלף.