גרירה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

שגגת עבירה שלכפרתה טעון קרבן, יש שהיא מתכפרת על ידי הבאת קרבן על שגגת עבירה אחרת.