גץ יווני

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

טיט דרכים כשהוא עדיין לח[1], שאם היה ממנו בתוך המקווה, אין טובלים בו[2], ואם היה ממנו על גבי בשרו של אדם, הרי זה חוצץ בטבילה[3].

הערות שוליים[edit]

  1. . כשהוא קשה נקרא: "יתדות הדרכים", לפי שהוא בולט כיתדות, וקשה להלך עליו.
  2. . שהואיל ולא נח לעמוד עליו, חוששים שמא לא יטבול כהוגן. ויש אומרים, שרק אם אין במקווה ארבעים סאה אל
  3. . מה שאין כן שאר מיני הטיט - חוץ מ"טיט היוצרים" ו"טיט היון" - אינם חוצצים אלא כשהם יבשים, אבל כשהם לחים אינם חוצצים, לפי שנמחים הם במים, ואילו גץ יווני אפילו שהוא לח - חוצץ, לפי שהוא נדבק לגוף ואינו עובר אלא על ידי שפשוף רב.