גלילה וכריכה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

גלילת פרשיות התפילין של ראש ושל יד וכריכתן בשיער עגל (ע"ע) לפני הכנסתן לבתי התפילין.


גלילה וכריכה בפרשיות התפילין של ראש: כדי להכניס את ארבע הפרשיות של ראש לתוך בתיהן, גוללים את ארבעת הקלפים, שעליהם כתובות הפרשיות, וכורכים אותם. פעולות אלו נעשות לכל פרשה מארבע הפרשיות בנפרד לפי השלבים הבאים: א. מקפלים את הקלף בסופו קיפול ברוחב של כ - 2 ס"מ; ב. מקפלים את שאר הקלף. כך נוצרת גלילה שטוחה (לא גלילה עגולה, כמו בשל יד כמובא להלן), שניתן להכניסה לבית הצר המיועד לה, בשל ראש; ג. סביב רוחבו (גובהו) של הקלף המגולל כורכים שיער עגל; ד. בסיום כריכת השיער אין קושרים אותו בקשר רגיל, אלא מסובבים את כל קצות השערות סביב עצמן מספר פעמים, עד שהשערות נשארות כרוכות מאליהן ואינן נפתחות; ה. על שיער העגל כורכים רצועת קלף; ו. על רצועת הקלף כורכים שוב שיער עגל; ז. את קצות השערות מסובבים סביב עצמן כמובא לעיל.


כל פרשה לאחר גמר גלילתה וכריכתה מוכנסת לביתה לפי הסדר דלהלן: א. גוללים וכורכים את פרשת "קדש לי" ומכניסים אותה לבית הראשון מימין; ב. גוללים וכורכים את פרשת "והיה כי יביאך" ומכניסים אותה לבית השני מימין; ג. גוללים וכורכים את פרשת "שמע" ומכניסים אותה לבית השלישי מימין; ד. גוללים וכורכים את פרשת "והיה אם שמע" ומכניסים אותה לבית הרביעי מימין. סדר זה הוא לשיטת רש"י. לשיטת רבנו תם, סדר מקום הפרשיות בבתים (מימין לשמאל): "קדש לי" - בבית ראשון, "והיה כי יביאך" - בבית שני, "והיה אם שמע" - בבית שלישי, "שמע" - בבית רביעי.


גלילה וכריכה בפרשיות התפילין של יד: כדי להכניס את הפרשיות של יד לבית של יד גוללים את הקלף, שעליו כתובות ארבע הפרשיות, וכורכים אותו. פעולות אלו נעשות לפי השלבים הבאים: א. מקפלים את הקלף בסופו בצורה מעוגלת; ב. גוללים את שאר הקלף בגלילה עגולה (לא גלילה שטוחה, כמו בשל ראש); ג. סביב אמצע הקלף המגולל כורכים שיער עגל; ד. בסיום כריכת השיער אין קושרים אותו בקשר רגיל, אלא מסובבים את כל קצות השערות סביב עצמן מספר פעמים, עד שהשערות נשארות עומדות מאליהן ואינן נפתחות; ה. סביב רוחבו (גובהו) של הקלף המגולל כורכים רצועת קלף; ו. סביב אמצע הקלף כורכים שוב שיער עגל; ז. את קצות שיער העגל מסובבים סביב עצמן כמובא לעיל. יש הכורכים את שיער העגל גם סביב רוחבו (גובהו) של הקלף המגולל בשלב ג' וסביב רצועת הקלף בשלב ו'. את הפרשיות של יד הכרוכות מכניסים לתוך חלל הבית של יד.