גילוי פנים בתורה שלא כהלכה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מתן פירוש לתורה ומצוותיה בצורה בלתי נכונה[1]; ויש מפרשים: עזות פנים לעבור על מצוות התורה בפרהסיא. המגלה פנים בתורה שלא כהלכה, אף על פי שיש בידו תורה ומעשים טובים - אין לו חלק לעולם הבא.

הערות שוליים[edit]

  1. "כגון שמראה את עצמו כאילו הוא יודע בסתרי תורה, והוא אומר על הנגלה שאינו אלא משל, ולא היתה כוונת ה' אליו כלל; כגון שעל איסור אכילת חזיר הוא אומר, שאין כוונת התורה שלא יאכל אדם בשר חזיר, אבל מה שאסרה תורה בשר חזיר הוא משל, שלא יהיו מידותיו של האדם מגונות ומלוכלכות" (מאירי אבות פ"ג, מי"א).