Difference between revisions of "גורעין ומוסיפין ודורשין"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
 
m (שינוי שם הקטגוריה מ:"תורנית מרוכזת" ל"אנציקלופדיה תורנית מרוכזת")
 
Line 9: Line 9:
  
  
[[קטגוריה:תורנית מרוכזת]]
+
[[קטגוריה:אנציקלופדיה תורנית מרוכזת]]

Latest revision as of 16:18, 11 December 2008

מידה בתורה: דרישת הכתוב על ידי שמפחיתים אות או מספר אותיות ממילה אחת ומוסיפים אותן למילה אחרת הסמוכה לאותה מילה, או יוצרים מהן מילה בפני עצמה.


לדוגמא: נאמר בתורה: "ולקח הכהן המשיח מדם הפר". גורעים את האות מ' מן המילה "מדם", ומוסיפים אותה למילה "הפר", ודורשים: ולקח הכהן המשיח דם מהפר. כלומר, שצריך שהכהן המשיח יקבל את הדם מן הפר, אבל אם לא קיבלו מן הפר - כגון שהדם נשפך מצוואר הפר על הרצפה ואספו - פסול.