גדי

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

'גדי הוא בן עזים בשנתו הראשונה. בתורה הכוונה היא לכל בעל חי כך למשל באיסור "לא תבשל גדי בחלב אמו" אין הכוונה דוקא לבן עזים אלא לכל חיה המותרת באכילה. דבר זה נלמד מכך שהתורה מציינת "גדי עיזים" הרי לנו דבסתמא גדי אינו גדי עיזים.

גדיה[edit]

גדיה היא בת עזים בשנתה הראשונה. וכן כתב בתפארת ישראל (יכין מנחות פרק יג או"ק מב): "עז מיום ל"א משנולד עד סוף שנתו נקרא הזכר גדי והנקבה גדיה"