גגות העיר

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

גגות העיר הם רשות היחיד שמעל רשות היחיד אחרת. נחלקו החכמים בגדרם:

לפי רבי מאיר כל גגות העיר רשות אחת הםערובין פט א. כלומר הגג נחשב לרשות נפרדת מהבית שמתחתיו. לפי חכמים הגג טפל לבית שתחתיו, וממילא כל גג נחשב לרשות שונה. אלא שלמרות זאת, אין דינו של הגג כרשות היחיד לכל דבר, ולפי רב הטלטול בו אסור מכיוון שאין לו מחיצות ניכרות, אך לפי שמואל מותר לטלטל בו על ידי גוד אסיק מחיצתא.

לפי רבי שמעון הגגות והחצירות נחשבות כרשות אחת רק לכלים ששבתו בתוכם ולא לכלים ששבתו מחוצה להם.