גבעת פנחס (הראשון)

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ספר גבעת פנחס (הראשון) הינו ספרו של רבי פנחס שפירא מקוריץ ביאורים וחידושים על דרך החסידות.

גבעת פנחס (השני)[edit]

ספר גבעת פנחס (השני) חיבור על הלכות ניקור חלב ושחיטה ועוד נתחבר טרם השואה על ידי ר' פינחס זליג הכהן שווארץ. קיים ישוב בשם גבעת פנחס (ישוב).