בן איש חי (השני)

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הבן איש חי השני שם כינויו של הרב נסים עזרא כדורי חזן שעלה לארץ ישראל והתגורר בירושלים מכונה כך בפי הראשון לציון הרב מרדכי אליהו יליד ארץ ישראל ויליד ירושלים וכן כינוהו עוד מרבני בבל, עקב ידענותו ובקיאותו הרבה במקצועות רבים בתורה ובכל מנהגי בבל.

בן איש חי (הראשון)[edit]

בן איש חי (הראשון) כינויו של עטרת ראש רבי יוסף חיים ריש גלותא דבבל על שם ספרו וחיבורו בן איש חי אגדות והלכות לפי סדר פרשיות השבוע לשנה ראשונה ושנה שניה.