Difference between revisions of "בן איש חי (הראשון) Ben Ish Chai"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
 
[[תמונה:Ben ish chai.jpg|250px|ימין|ממוזער| כריכת הספר בהוצאה חדשה]]
 
[[תמונה:Ben ish chai.jpg|250px|ימין|ממוזער| כריכת הספר בהוצאה חדשה]]
 
הספר בן איש חי הוא ספרו המפורסם של [[רבי יוסף חיים מבגדד]], ועל שמו מכונה "הבן איש חי".
 
הספר בן איש חי הוא ספרו המפורסם של [[רבי יוסף חיים מבגדד]], ועל שמו מכונה "הבן איש חי".
 +
 
==מבנה הספר==
 
==מבנה הספר==
 
בספר זה כתובות הלכות אשר המחבר היה דורש מדי שבת במשך שנתיים. הספר מחולק ל"שנה ראשונה" ו"שנה שניה", והשנים מחולקות לפרשיות השבוע.
 
בספר זה כתובות הלכות אשר המחבר היה דורש מדי שבת במשך שנתיים. הספר מחולק ל"שנה ראשונה" ו"שנה שניה", והשנים מחולקות לפרשיות השבוע.
Line 6: Line 7:
 
בתחילת הפרשה מובאים ענייני [[אגדה]], ואחריהם כתובות ההלכות.  
 
בתחילת הפרשה מובאים ענייני [[אגדה]], ואחריהם כתובות ההלכות.  
  
הספר כתוב בצורה ברורה ונעימה, ובקיצור. לעיתים רבות פוסק כדברי ה[[זוהר]], ו[[האר"י]], גם בניגוד לדעתו של [[רבי יוסף קארו]] שאת פסקיו קיבלו על עצמם הספרדים, ובכך נחשב לאחד מחלוצי הפוסקים הספרדים שפסקו על פי הקבלה כנגד דברי ה[[שולחן ערוך]].  
+
הספר כתוב בצורה ברורה ונעימה, ובקיצור. לעיתים רבות פוסק הרב כדברי ה[[זוהר]] הקדוש, ו[[האר"י]], גם בניגוד לדעתו של [[רבי יוסף קארו]] שאת פסקיו קיבלו על עצמם הספרדים, ובכך נחשב לאחד מחלוצי הפוסקים הספרדים שפסקו על פי הקבלה כנגד דברי ה[[שולחן ערוך]].  
  
  
הספר נדפס ב[[ארץ ישראל]], כמו מרבית ספרי המחבר. עד היום יצא הספר במהדורות רבות, ונתפשט ונתקבל בקרב הספרדים.
+
הספר נדפס ב[[ארץ ישראל]], כמו מרבית ספרי המחבר. עד היום יצא הספר במהדורות רבות, ונתפשט ונתקבל בקרב הספרדים, והוא נלמד גם בקרב האשכנזים.
  
 
== שם הספר ==
 
== שם הספר ==

Revision as of 12:07, 25 October 2011

כריכת הספר בהוצאה חדשה

הספר בן איש חי הוא ספרו המפורסם של רבי יוסף חיים מבגדד, ועל שמו מכונה "הבן איש חי".

מבנה הספר

בספר זה כתובות הלכות אשר המחבר היה דורש מדי שבת במשך שנתיים. הספר מחולק ל"שנה ראשונה" ו"שנה שניה", והשנים מחולקות לפרשיות השבוע.

בתחילת הפרשה מובאים ענייני אגדה, ואחריהם כתובות ההלכות.

הספר כתוב בצורה ברורה ונעימה, ובקיצור. לעיתים רבות פוסק הרב כדברי הזוהר הקדוש, והאר"י, גם בניגוד לדעתו של רבי יוסף קארו שאת פסקיו קיבלו על עצמם הספרדים, ובכך נחשב לאחד מחלוצי הפוסקים הספרדים שפסקו על פי הקבלה כנגד דברי השולחן ערוך.


הספר נדפס בארץ ישראל, כמו מרבית ספרי המחבר. עד היום יצא הספר במהדורות רבות, ונתפשט ונתקבל בקרב הספרדים, והוא נלמד גם בקרב האשכנזים.

שם הספר

שם הספר - בן איש חי, נקרא על פי הפסוק: "ובניהו בן יהוידע בן איש חיל [כתיב:חי] רב פעלים מקבצאל וגו'" (שמואל ב כג כ). על פי פסוק זה נכתבו עוד פסרים של בי יוסף חיים: בניהו, בן יהוידע, בן איש חיל, רב פעלים ומקבצאל.

המחבר כתב באחרית ימיו את הספר "עוד יוסף חי", אשר גם הוא ספר הלכה. ופעמים שחזר בו ממה שכתב ב"בן איש חי" (דרוש מקור).

קישורים

תוכן הספר באתר שכם