ביאת אליהו

From ויקישיבה
Revision as of 00:52, 9 August 2022 by 217.132.225.157 (talk) (הגהה)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

הגעת אליהו הנביא באחרית הימים. נאמר במלאכי (ג, כד): "הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום ה' הגדול והנורא". מטרות בואו של אליהו הם: א. לבשר את ביאת המשיח; ב. למשוח את המשיח למלך ג. להשיב את ישראל בתשובה; ד. לעשות שלום בעולם‏[1]; ה. להעמיד לישראל צלוחית המן, מי נידה, צלוחית שמן המשחה ומקלו של אהרון;‏[2] ו. להחיות מתים; ז. לסמוך את חכמי ישראל לשם כינון הסנהדרין; ח. לברר ספקות בהלכה ולגלות את טעמי הדינים; ט. לברר ספקי מציאות שאמרו עליהם: "יהא מונח עד שיבוא אליהו".

באשר למועד בואו, נחלקו רבותינו: יש אומרים, כי אליהו יתגלה שלשה ימים לפני ביאת המשיח‏[3]; ויש אומרים, כי יתגלה הוא יום אחד בלבד לפני ביאת המשיח‏[4]. לעומתם סוברים אחרים, כי קודם יבוא המשיח ורק לאחר מכן יתגלה אליהו‏[5]; ויש סוברים, כי אליהו והמשיח יבואו יחדיו‏[6].

קישורים חיצוניים[edit]

הערות שוליים

  1. עדיות פרק ח' משנה ז'
  2. מכילתא, פרשת בשלח, ט"ז, ל"ג, "ותן שמה מלא העומר מן והנח אותו לפני ה' למשמרת לדורותיכם. וזה אחד משלשה דברים שאליהו עתיד להעמיד לישראל, צלוחית המן וצלוחית של מי נדה וצלוחית של שמן המשחה, ויש אומרים אף מקלו של אהרון שקדיו ופרחיו שנאמר השב את מטה אהרון".
  3. פסיקתא רבתי: "מה נאוו על ההדים רגלי מבשר. בשעה שהקב"ה גואל את ישראל, שלושה ימים קודם שיבוא המשיח, בא אליהו הנביא ועומד על הרי ישראל ובוכה ומספיד עליהם ואומר: הרי ארץ ישראל עד מתי אתם עומדים בארץ ציה ושממה. וקולו נשמע בכל העולם, אחר כך יאמר בא שלום לעולם, בא שלום לעולם, שנאמר מה נאוו על ההרים רגלי מבשר משמיע שלום. ביום שני בא ועומד על הרי ישראל ואומר באה טובה לעולם, באה טובה עולם, שנאמר מבשר טוב, ביום השלישי בא ועומד על הרי ישראל ואומר באה ישועה לעולם, באה ישועה לעולם, שנאמר משמיע ישועה אומר לציון מלך אלקיך.
  4. כך משמע מדברי הגמרא בעירובין דף מ"ג ע"ב "והא לא אתא אליהו מאתמול"
  5. רמב"ם הלכות מלכים ומלחמות פרק יב, ג: "ייראה מפשוטן של דברי הנביאים, שבתחילת ימות המשיח תהיה מלחמת גוג ומגוג; ושקודם מלחמת גוג ומגוג, יעמוד נביא לישראל ליישר ישראל ולהכין ליבם: שנאמר "הנה אנוכי שולח לכם, את אלייה הנביא" (מלאכי ג,כג). ואינו בא לא לטמא הטהור, ולא לטהר הטמא, ולא לפסול אנשים שהם בחזקת כשרות, ולא להכשיר מי שהוחזקו פסולין; אלא לשום שלום בעולם, שנאמר "והשיב לב אבות על בנים" (מלאכי ג,כד)
  6. ספר חיים שאל לג"ע מרן הרב חיד"א על תוספות יו”ט (סנהדרין פרק א' משנה ג')