בזיון קדשים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

איסור בזיון קדשים הוא איסור לבזות את הקרבנות, בין אם הם כשרים להקרבה ובין אם הם פסולים להקרבה.

כתוצאה מכך: אסור להשהות קרבן העומד להקרבה; אסור לכהן העובד עבודה לכרוך את ידיו בכפפות וכדומה כדי שלא יתלכלכו ידיו.

משום כך, בכור או מעשר בהמה שנפל בהם מום, אסור למוכרם בחנויות שמוכרים בהם בהמות ובשר חולין, ולשוקלם במשקל כדרך שהקצבים מוכרים בשר חולין.