בו ביום

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

דינים שנתחדשו וספקות שנפשטו באותו יום שמינו את רבי אלעזר בן עזריה לנשיא בישיבה ביבנה.


כל מקום שנאמר במשנה "בו ביום", פירושו: ביום שמינו את רבי אלעזר בן עזריה לנשיא בישיבה ביבנה, שכל זמן שהיה רבן גמליאל נשיא, היה מכריז ואומר: "כל תלמיד חכם שאין תוכו כברו, אל ייכנס לבית המדרש", וכשנתמנה רבי אלעזר בן עזריה לנשיא, ניתנה רשות לכל התלמידים להיכנס לבית המדרש, ומתוך שרבו התלמידים, רב החידוד והפלפול, ולא היתה הלכה תלויה בספק בבית המדרש.