בודקין לכסות ואין בודקין למזונות

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

עני בלתי מוכר, שבא וביקש מזון, אין בודקין אחריו שמא רמאי הוא, אלא מפרנסים אותו מיד, אך אדם בלתי מוכר, שבא ערום וביקש מלבוש, בודקין אחריו אם אינו רמאי, ורק לאחר מכן נותנין לו מלבוש. ישנה גם דעה חולקת, ולפיה: "בודקין למזונות, ואין בודקין לכסות", אך אין הלכה כדעה זו.