ארבעה וחמשה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

קנס שמשלם מי שגנב שה או שור וטבחו או מכרו, פי ארבעה תחת השה ופי חמשה תחת השור.


הגונב שור או שה ושחטו או מכרו - חייב לשלם לבעל הבהמה קנס מיוחד: חמשה שוורים תחת השור וארבע צאן תחת השה, שנאמר (שמות כא, לז): "כי יגנוב איש שור או שה וטבחו או מכרו, חמשה בקר ישלם תחת השור וארבע צאן תחת השה".


בהבדל התשלומים שבין שור לשה נאמרו שני טעמים: א. "אמר ר' מאיר: בא וראה כמה גדול כחה של מלאכה, שור שביטלו ממלאכה - חמשה, שה שלא ביטלו ממלאכה - ארבעה"; ב. "אמר ר' יוחנן בן זכאי, בא וראה כמה גדול כבוד הבריות, שור שהלך ברגליו - חמשה, שה שהרכיבו על כתפו (וביזה הגנב את עצמו) - ארבעה.