אזהרת עשה אין שמה אזהרה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אזהרה שנאמרה בלשון עשה, אינה אזהרה.

לדוגמא: מן הפסוק "את ה' א-להיך תירא" למדים שאסור להוציא שם שמים לבטלה. העובר על איסור הוצאת שם שמים לבטלה - אינו לוקה, לפי שאזהרה זו נאמרה בלשון עשה ("את ה' אלהיך תירא"), ו"אזהרת עשה אין שמה אזהרה".