Difference between revisions of "אורות"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
Line 8: Line 8:
  
 
לבסוף רק בתחילת תרפ"א יצא לאור הספר ואז כבר התווספו לו פרקי אורות התחיה.
 
לבסוף רק בתחילת תרפ"א יצא לאור הספר ואז כבר התווספו לו פרקי אורות התחיה.
בשנת התש"י הוציא לאור מחדש, הרצי"ה, את הספר והוסיף לו את פרקי 'למהלך האידיאות', 'זרעונים' ו'אורות ישראל' שנדפס כספר בפני עצמו בשנת תש"ב בעיצומה של מלחמת העולם השנייה.
+
בשנת התש"י הרצי"ה הוציא לאור מחדש את הספר והוסיף לו את פרקי 'למהלך האידיאות', 'זרעונים' ו'אורות ישראל' שנדפס כספר בפני עצמו בשנת תש"ב בעיצומה של מלחמת העולם השנייה.
 +
 
 +
הספר "אורות" נדפס בכמה מהדורות, ולפני כעשר שנים יצאה לאור מהדורה מנוקדת ומאירת עיניים ע"י ישיבת בית אל. מאז הודפס הספר פעמיים נוספות.  
  
 
== תוכן הספר ==
 
== תוכן הספר ==
Line 33: Line 35:
  
 
== על הספר ==
 
== על הספר ==
*שיעורי הרצי"ה על הספר נדפסו בספר [['מתוך התורה הגואלת']] חלק ג, וכן יצא לאור ספר "שיחות הרב צבי יהודה- ספר אורות" בעריכת [[הרב שלמה אבינר]].
+
*שיעורי הרצי"ה על הספר נדפסו בספר [['מתוך התורה הגואלת']] חלק ג, על ידי הרב חיים אביהוא שוורץ, וכן יצא לאור ספר "שיחות הרב צבי יהודה - ספר אורות" בעריכת [[הרב שלמה אבינר]].
  
 
*ביאורים, מאת הרב זאב סולטנוביץ', על פרקי 'אורות ישראל' ומאמר 'למהלך האידיאות בישראל', בהוצאת מכון [[הר ברכה]].
 
*ביאורים, מאת הרב זאב סולטנוביץ', על פרקי 'אורות ישראל' ומאמר 'למהלך האידיאות בישראל', בהוצאת מכון [[הר ברכה]].

Revision as of 12:40, 2 February 2012

כריכת הספר במהדורת מוסד הרב קוק

ספרו החשוב והעיקרי של הרב אברהם יצחק הכהן קוק , "קדש קדשים" כהגדרת בנו הרב צבי יהודה הכהן קוק בהקדמתו לספר. הספר עוסק בהארת "ערכי הרוח והמעשה של מהלך בית ישראל בתחייתו ושיבתו בארץ קדשו".

תולדות הספר

מעת עליית הרב ארצה, בשנת תרס"ד, היה כותב את רעיונותיו בפנקסים אשר נשא עימו לכל מקום. מפנקסים אלו, שנכתבו עד שנת התרע"ט, נלקחו רוב פרקי הספר.

עם סיום מלחמת העולם הראשונה החל הרצי"ה לערוך מתוך הפנקסים שנכתבו בשוויץ בעת המלחמה את פרקי 'אורות מאופל': ארץ ישראל, המלחמה וישראל ותחייתו. הוא בא בדברים עם הרב הנזיר שיעזור לו להוציא לאור את הפרקים עוד בשוויץ במימונו של הנדיב ר' אברהם קמחי, מארחו של הרב בעת שהותו בשוויץ.

לבסוף רק בתחילת תרפ"א יצא לאור הספר ואז כבר התווספו לו פרקי אורות התחיה. בשנת התש"י הרצי"ה הוציא לאור מחדש את הספר והוסיף לו את פרקי 'למהלך האידיאות', 'זרעונים' ו'אורות ישראל' שנדפס כספר בפני עצמו בשנת תש"ב בעיצומה של מלחמת העולם השנייה.

הספר "אורות" נדפס בכמה מהדורות, ולפני כעשר שנים יצאה לאור מהדורה מנוקדת ומאירת עיניים ע"י ישיבת בית אל. מאז הודפס הספר פעמיים נוספות.

תוכן הספר

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקישיבה ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.

הקדמת הרב לספר נקראת "לדגל ירושלים". הרב מסביר את חשיבות הפחת רוח ורעיון בתנועת התחיה על מנת שתהייה תחיה שלמה.


 • אורות מאופל:
  • ארץ ישראל – שמונה פרקים העוסקים בקדושתה וסגולתה של ארץ ישראל, בקשר בין עם ישראל וארצו ועל חיוניותה להופעת חיי רוח שלמים.
  • המלחמה – עשרה פרקים המדברים על המהלכים הרוחניים המתרחשים במלחמות ובעקבותיהן.
  • ישראל ותחייתו – ב32 הפרקים סוקר הרב את המגמות והקשיים העומדים בפני עם ישראל בחזרתו לחיים הטבעיים שלו. מוטיב מרכזי בפרקים הוא ההתנתקות מהשפעות הנצרות.
 • אורות התחיה – על דבר התחייה הישראלית: מתי, כיצד, למה ואיך. 72 פרקים.
 • קריאה גדולה – נדפסה בתחילה בלוח 'ארץ הצבי' בשנת התרס"ח ע"י מוסד "שערי תורה" ביפו. קוראת לעם ישראל להתנער מחשכת הגלות והשפעת העמים הרעה עלינו.
 • למהלך האידיאות בישראל – סקירה מפורטת על התפיסות והרעיונות של ישראל בכל הדורות.
 • זרעונים
 • אורות ישראל – תשעה פרקים על ישראל וחייו בכלל ובפרט, באומה ובעולם.

על הספר

 • ביאורים, מאת הרב זאב סולטנוביץ', על פרקי 'אורות ישראל' ומאמר 'למהלך האידיאות בישראל', בהוצאת מכון הר ברכה.
 • ביאורים לספרי אורות המלחמה, אורות א"י, ישראל ותחייתו, אורות ישראל ואורות התחיה מאת הרב שלמה אבינר.

ביאורים במאמר 'למהלך האידיאות בישראל' מאת הרב חגי לונדין בהוצאת מעליות.

קישורים

הספר באתר היברו בוקס- http://www.hebrewbooks.org/41363

שיעורים בספר אורות באתר ישיבה

שיעורים בספר אורות באתר מכון מאיר

תוכן הספר בויקיטקסט