Difference between revisions of "רבנו נסים"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
'''רבי ניסים בן ראובן גירונדי (הר"ן)''' נולד בברצלונה בשנת ה"א פ' ונפטר בשנת ה"א ק"נ. נחשב לפוסק הדור, ומכל תפוצות ישראל היו פונים אליו בשאלות שנקבצו לספר '''[[שו"ת]] הר"ן'''. תלמידו המובהק היה [[רבי יצחק בר ששת]], הוא הריב"ש. חיבורו החשוב הוא פירושו על ה[[רי"ף]], בו הוא מבאר בהרחבה את הלכות הרי"ף. כתב גם פירוש על רוב מסכתות [[התלמוד הבבלי]].
+
'''רבי נסים בן ראובן גירונדי (הר"ן)''' נולד בברצלונה בשנת ה"א פ' ונפטר בשנת ה"א ק"נ. נחשב לפוסק הדור, ומכל תפוצות ישראל היו פונים אליו בשאלות שנקבצו לספר '''[[שו"ת]] הר"ן'''. תלמידו המובהק היה [[רבי יצחק בר ששת]], הוא הריב"ש. חיבורו החשוב הוא פירושו על ה[[רי"ף]], בו הוא מבאר בהרחבה את הלכות הרי"ף. כתב גם פירוש על רוב מסכתות [[התלמוד הבבלי]].
  
 
בנוסף לאלה, כתב הר"ן ספר דרשות. ספר זה, הכולל תריסר מאמרים, אינו ספר דרשות רגיל; בנוסף לרעיונות ובירורים בענייני הפרשה מברר בו הר"ן יסודות בעיקרי האמונה היהודית. נדפס לראשונה בקושטא ה'רצ"ג (1533).  
 
בנוסף לאלה, כתב הר"ן ספר דרשות. ספר זה, הכולל תריסר מאמרים, אינו ספר דרשות רגיל; בנוסף לרעיונות ובירורים בענייני הפרשה מברר בו הר"ן יסודות בעיקרי האמונה היהודית. נדפס לראשונה בקושטא ה'רצ"ג (1533).  

Revision as of 12:48, 2 February 2012

רבי נסים בן ראובן גירונדי (הר"ן) נולד בברצלונה בשנת ה"א פ' ונפטר בשנת ה"א ק"נ. נחשב לפוסק הדור, ומכל תפוצות ישראל היו פונים אליו בשאלות שנקבצו לספר שו"ת הר"ן. תלמידו המובהק היה רבי יצחק בר ששת, הוא הריב"ש. חיבורו החשוב הוא פירושו על הרי"ף, בו הוא מבאר בהרחבה את הלכות הרי"ף. כתב גם פירוש על רוב מסכתות התלמוד הבבלי.

בנוסף לאלה, כתב הר"ן ספר דרשות. ספר זה, הכולל תריסר מאמרים, אינו ספר דרשות רגיל; בנוסף לרעיונות ובירורים בענייני הפרשה מברר בו הר"ן יסודות בעיקרי האמונה היהודית. נדפס לראשונה בקושטא ה'רצ"ג (1533).

תקופת חייו של רבנו נסים על ציר הזמן
תקופת הזוגותתנאיםאמוראיםסבוראיםגאוניםראשוניםאחרוניםציר הזמן