Difference between revisions of "רבי ישראל אבוחצירא"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
'''רבי ישראל אבוחצירא''' זצ"ל, אשר נודע בשם 'בבא סאלי'(כלומר אבא מתפלל), היה מגדולי החכמים והצדיקים במרוקו בדור האחרון. היה בנו של רבי מסעוד אבוחצירא זצ"ל, שהיה רב קהילת תאפיללת במרוקו, ונכדו של [[רבי יעקב אבוחצירא]] זצ"ל, ה'אביר יעקב', שנודע בצדקותו וקדושתו. כבר מגיל צעיר הנהיג את עצמו בפרישות וקדושה, היה צם תעניות רבות, ועסק בתורת ה[[קבלה]]. אחרי קום המדינה עלה לארץ, אך אחרי מספר שנים שב למרוקו כדי לחזק את המצב הרוחני שם. ה'בשנת תשל"ג השתקע בנתיבות. התפרסם כמקובל ובעל [[מופתים]], ורבים נהרו לקבל ברכה מפיו. היה בקשרי ידידות עם [[הרב מרדכי אליהו]], [[הרב יצחק כדורי]] ועוד.   
+
[[תמונה:Baba sali.jpg|ימין|200px|ממוזער|מצבת קברו של הבבא סאלי ב[[נתיבות]]]]
 +
'''רבי ישראל אבוחצירא''' זצ"ל, אשר נודע בשם '''באבא סאלי'''(האבא המתפלל במרוקאית-יהודית), היה מגדולי החכמים והצדיקים במרוקו בדור האחרון. היה בנו של רבי מסעוד אבוחצירא זצ"ל, שהיה רב קהילת תאפיללת במרוקו, ונכדו של [[רבי יעקב אבוחצירא]] זצ"ל, ה'אביר יעקב', שנודע בצדקותו וקדושתו. כבר מגיל צעיר הנהיג את עצמו בפרישות וקדושה, היה צם תעניות רבות, ועסק בתורת ה[[קבלה]]. אחרי קום המדינה עלה לארץ, אך אחרי מספר שנים שב למרוקו כדי לחזק את המצב הרוחני שם. ה'בשנת תשל"ג השתקע בנתיבות. התפרסם כמקובל ובעל [[מופתים]], ורבים נהרו לקבל ברכה מפיו. היה בקשרי ידידות עם [[הרב מרדכי אליהו]], [[הרב יצחק כדורי]] ועוד.   
 
==לקריאה נוספת==
 
==לקריאה נוספת==
 
הרב יצחק דדון, '''אתחלתא היא- יחסם של גדולי ספרד ואשכנז לציונות ולהקמת המדינה''' חלק ב', ירושלים תשס"ח, עמ' קצט-ריד.  
 
הרב יצחק דדון, '''אתחלתא היא- יחסם של גדולי ספרד ואשכנז לציונות ולהקמת המדינה''' חלק ב', ירושלים תשס"ח, עמ' קצט-ריד.  

Revision as of 09:18, 16 August 2011

מצבת קברו של הבבא סאלי בנתיבות

רבי ישראל אבוחצירא זצ"ל, אשר נודע בשם באבא סאלי(האבא המתפלל במרוקאית-יהודית), היה מגדולי החכמים והצדיקים במרוקו בדור האחרון. היה בנו של רבי מסעוד אבוחצירא זצ"ל, שהיה רב קהילת תאפיללת במרוקו, ונכדו של רבי יעקב אבוחצירא זצ"ל, ה'אביר יעקב', שנודע בצדקותו וקדושתו. כבר מגיל צעיר הנהיג את עצמו בפרישות וקדושה, היה צם תעניות רבות, ועסק בתורת הקבלה. אחרי קום המדינה עלה לארץ, אך אחרי מספר שנים שב למרוקו כדי לחזק את המצב הרוחני שם. ה'בשנת תשל"ג השתקע בנתיבות. התפרסם כמקובל ובעל מופתים, ורבים נהרו לקבל ברכה מפיו. היה בקשרי ידידות עם הרב מרדכי אליהו, הרב יצחק כדורי ועוד.

לקריאה נוספת

הרב יצחק דדון, אתחלתא היא- יחסם של גדולי ספרד ואשכנז לציונות ולהקמת המדינה חלק ב', ירושלים תשס"ח, עמ' קצט-ריד.

קישורים

סיפורים על הרב באתר קוסקוס

סססיפורים על הרב באתר יהודים נט