רבי יצחק אלחנן ספקטור

From ויקישיבה
Revision as of 08:39, 15 September 2016 by דרכי נועם (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

רבי יצחק אלחנן ספקטור נולד בשנת תקעז לרבי ישראל איסר ורעיתו מרת רחל בעירה ראש שבפלך גרודנא הרבה משרות רבנות הגיעו אל רבי ישראל איסר אך סירב והמשיך להיות רב בראש רבי ישראל איסר השקיע בבנו בחינוך בנו רבי יצחק אלחנן היה חי בדחקות עצומה מסופר שלרבי יצחק אלחנן שהיה צעיר לא היה לו כסף לקנות נעלים והוא ביקש מבן עשירים נעלים משומשות והבן עשירים אמר נעלים מרוויחים בעמל וכסף כאשר רבי ספקטור התפרסם היה ספר שהוא רצה להוציא לאור אבל לא היה לו כסף ועשיר אחד הציע את עזרתו הרב ספקטור קלט שזה אותו בן עשירים ואמר לו בכסף לא מרויחים תורה רק בעמל תורה כיהן ברבנות - בזבדיאן בקובנא בנוברדור ועוד היה מומחה לעניני עגונות גיטין וקידושין היה במחלוקת בענין התרת קטניות היה מחבר ספרים חיבר ספר שות עין יצחק ועוד