Difference between revisions of "ר' יוסף חיים"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
Line 4: Line 4:
  
 
==תולדות חייו==  
 
==תולדות חייו==  
נולד בבגדאד בשנת ה'תקצ"ה, ולמד אצל [[רבי עבדאללה סומך]]. רבי יוסף חיים הוכר כראש הרבנים בבגדאד, אף על פי שלא כיהן ברבנות בעיר באופן רשמי. הרב היה דורש מדי שבת בשבתו, בהלכה ובאגדה, ולדרשותיו נאספו אלפים רבים. הרב חיבר עשרות ספרים בכל שטחי התורה, כאשר עיקר פרסומו בא לו מחיבוריו בקבלה וב[[הלכה]]. ספרו '''[[בן איש חי]]''' מהווה מעין [[קיצור שולחן ערוך]], כולל דברי קבלה, הלכה ומנהג, והוא נפוץ מאוד, בעיקר בקרב בני עדות המזרח, וגם אצל יוצאי ארצות אשכנז, עד היום.
+
נולד בבגדאד בשנת ה'תקצ"ה, ולמד אצל [[רבי עבדאללה סומך]]. רבי יוסף חיים הוכר כראש הרבנים בבגדאד, אף על פי שלא כיהן ברבנות בעיר באופן רשמי. הרב היה דורש מדי שבת בשבתו, בהלכה ובאגדה, ולדרשותיו נאספו אלפים רבים.
 +
 
 +
רבי יוסף חיים ביקר ב[[ארץ ישראל]] והתקבל בכבוד רב ע"י הרבנים והחכמים בארץ.
 +
בנו של הרב הוא רבי יעקב, שהיה רב גדול בנגלה ובנסתר.
 +
 
 +
נפטר בי"ג ב[[אלול]] ה'תרס"ט.
 +
 
 +
== חיבוריו ==
 +
 
 +
הרב חיבר עשרות ספרים בכל שטחי התורה, כאשר עיקר פרסומו בא לו מחיבוריו בקבלה וב[[הלכה]]. ספרו '''[[בן איש חי]]''' מהווה מעין [[קיצור שולחן ערוך]], כולל דברי קבלה, הלכה ומנהג, והוא נפוץ מאד, בעיקר בקרב בני עדות המזרח, וגם אצל יוצאי ארצות אשכנז, עד היום.
 
נוסח התפילה הנמצא בשימוש כיום אצל רבים מבני עדות המזרח הוא על פי רבי יוסף חיים.
 
נוסח התפילה הנמצא בשימוש כיום אצל רבים מבני עדות המזרח הוא על פי רבי יוסף חיים.
 +
 +
הרב היה דורש לרבים מדי שבת בשבתו, תחילה באגדה ואחר כן בהלכה, כיד ה' הטובה עליו. את הדברים כתב רבינו בספריו, הם "בן איש חי" הלכות ו"בן איש חי" דרשות, וכן "עוד יוסף חי" הלכות ו"עוד יוסף חי" דרשות.
 +
הספרים מחולקים על פי פרשיות התורה. בספר "בן איש חי הלכות" מובא בכל פרשה תחילה דברי אגדה, שרבים מהם על דרך הנסתר, ואחר כן ההלכות. הספר מחולק לשתי שנים - שנה ראשונה ושנה שניה. 
  
 
בספר [[שו"ת|תשובותיו]] '''רב פעלים''', מתגלה הרב כפוסק גדול. התשובות שבספר הושבו לבני עירו וארצו, ואף לקהילות בכל המזרח הרחוק - הודו, סינגפור, צילון (האי סרי-לנקה), כורדיסטאן ועוד, וחומר הסטורי רב יש בספריו על ההווי בקהילות הללו.
 
בספר [[שו"ת|תשובותיו]] '''רב פעלים''', מתגלה הרב כפוסק גדול. התשובות שבספר הושבו לבני עירו וארצו, ואף לקהילות בכל המזרח הרחוק - הודו, סינגפור, צילון (האי סרי-לנקה), כורדיסטאן ועוד, וחומר הסטורי רב יש בספריו על ההווי בקהילות הללו.
רבי יוסף חיים הוא גם מחברו של ספר השו"ת '''תורה לשמה'''; הרב חתם את התשובות בשם 'יחזקאל כחלי' כדי להסתיר את זהותו, וגם כתב בתחילת הספר שהתשובות נכתבו כמאתיים שנה קודם זמנו. לאחר זמן גילו כי "יחזקאל כחלי" עולה בגימטריא "יוסף חיים", וכן בנו של רבינו רבי יעקב חיים אמר כי אביו רבי יוסף חיים אמר לו כי הוא חיבר ספר "תורה לשמה". רבי יוסף חיים ביקר ב[[ארץ ישראל]] והתקבל בכבוד רב ע"י הרבנים והחכמים בארץ. נפטר בי"ג ב[[אלול]] ה'תרס"ט.
+
 
 +
בין ספרי הרב הידועים נמצא הספר "בן יהוידע"; חיבור על אגדות התלמוד אשר קובצו יחד ב"עין יעקב". הרב היה דורש באגדות חז"ל מדי יום ביומו אחר תפילת שחרית, בשיעור קבוע. ואת הדברים העלה רבינו על הכתב בחיבור זה.
 +
כמו הספר "בן יהוידע", הספר "בניהו", אשר גם הוא על אגדות "עין יעקב", והוא נתחבר אחריו. 
 +
 
 +
רבי יוסף חיים חיבר כמה ספרים בעילום שמו. ביניהם, שאלות ותשובות '''תורה לשמה'''; הרב חתם את התשובות בשם 'יחזקאל כחלי' כדי להסתיר את זהותו, וגם כתב בתחילת הספר שהתשובות נכתבו כמאתיים שנה קודם זמנו. לאחר זמן גילו כי "יחזקאל כחלי" עולה בגימטריא "יוסף חיים", וכן בנו של רבינו רבי יעקב חיים אמר כי אביו רבי יוסף חיים אמר לו כי הוא חיבר ספר "תורה לשמה".
 +
 
 +
חיבור שמזכירו הרב פעמים רבות הוא "מקבציאל". זהו חיבור גדול אשר בו נמצאים נימוקים והרחבות להלכות הכתובות בספר "בן איש חי". חיבור זה נעלם אחר פטירת הרב ולא נודע מקומו. ואמנם בחסדי ה' לאחרונה נתגלה חלק מהספר, ובע"ה יצא לאור עולם בקרוב.  
 +
 
  
 
==ספריו==
 
==ספריו==
Line 20: Line 39:
 
*עוד יוסף חי דרשות
 
*עוד יוסף חי דרשות
 
*בן איש חיל
 
*בן איש חיל
 +
*מקבציאל
 
*תורה לשמה
 
*תורה לשמה
 
*רב פעלים - ד' חלקים
 
*רב פעלים - ד' חלקים

Revision as of 20:58, 9 January 2014

רבי יוסף חיים מבגדד

רבי יוסף חיים מבגדד (הבן איש חי), מחשובי הפוסקים הספרדים, מראשוני הפוסקים שפסקו על פי הקבלה.


תולדות חייו

נולד בבגדאד בשנת ה'תקצ"ה, ולמד אצל רבי עבדאללה סומך. רבי יוסף חיים הוכר כראש הרבנים בבגדאד, אף על פי שלא כיהן ברבנות בעיר באופן רשמי. הרב היה דורש מדי שבת בשבתו, בהלכה ובאגדה, ולדרשותיו נאספו אלפים רבים.

רבי יוסף חיים ביקר בארץ ישראל והתקבל בכבוד רב ע"י הרבנים והחכמים בארץ. בנו של הרב הוא רבי יעקב, שהיה רב גדול בנגלה ובנסתר.

נפטר בי"ג באלול ה'תרס"ט.

חיבוריו

הרב חיבר עשרות ספרים בכל שטחי התורה, כאשר עיקר פרסומו בא לו מחיבוריו בקבלה ובהלכה. ספרו בן איש חי מהווה מעין קיצור שולחן ערוך, כולל דברי קבלה, הלכה ומנהג, והוא נפוץ מאד, בעיקר בקרב בני עדות המזרח, וגם אצל יוצאי ארצות אשכנז, עד היום. נוסח התפילה הנמצא בשימוש כיום אצל רבים מבני עדות המזרח הוא על פי רבי יוסף חיים.

הרב היה דורש לרבים מדי שבת בשבתו, תחילה באגדה ואחר כן בהלכה, כיד ה' הטובה עליו. את הדברים כתב רבינו בספריו, הם "בן איש חי" הלכות ו"בן איש חי" דרשות, וכן "עוד יוסף חי" הלכות ו"עוד יוסף חי" דרשות. הספרים מחולקים על פי פרשיות התורה. בספר "בן איש חי הלכות" מובא בכל פרשה תחילה דברי אגדה, שרבים מהם על דרך הנסתר, ואחר כן ההלכות. הספר מחולק לשתי שנים - שנה ראשונה ושנה שניה.

בספר תשובותיו רב פעלים, מתגלה הרב כפוסק גדול. התשובות שבספר הושבו לבני עירו וארצו, ואף לקהילות בכל המזרח הרחוק - הודו, סינגפור, צילון (האי סרי-לנקה), כורדיסטאן ועוד, וחומר הסטורי רב יש בספריו על ההווי בקהילות הללו.

בין ספרי הרב הידועים נמצא הספר "בן יהוידע"; חיבור על אגדות התלמוד אשר קובצו יחד ב"עין יעקב". הרב היה דורש באגדות חז"ל מדי יום ביומו אחר תפילת שחרית, בשיעור קבוע. ואת הדברים העלה רבינו על הכתב בחיבור זה. כמו הספר "בן יהוידע", הספר "בניהו", אשר גם הוא על אגדות "עין יעקב", והוא נתחבר אחריו.

רבי יוסף חיים חיבר כמה ספרים בעילום שמו. ביניהם, שאלות ותשובות תורה לשמה; הרב חתם את התשובות בשם 'יחזקאל כחלי' כדי להסתיר את זהותו, וגם כתב בתחילת הספר שהתשובות נכתבו כמאתיים שנה קודם זמנו. לאחר זמן גילו כי "יחזקאל כחלי" עולה בגימטריא "יוסף חיים", וכן בנו של רבינו רבי יעקב חיים אמר כי אביו רבי יוסף חיים אמר לו כי הוא חיבר ספר "תורה לשמה".

חיבור שמזכירו הרב פעמים רבות הוא "מקבציאל". זהו חיבור גדול אשר בו נמצאים נימוקים והרחבות להלכות הכתובות בספר "בן איש חי". חיבור זה נעלם אחר פטירת הרב ולא נודע מקומו. ואמנם בחסדי ה' לאחרונה נתגלה חלק מהספר, ובע"ה יצא לאור עולם בקרוב.


ספריו

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקישיבה ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.

 • בן איש חי הלכות
 • בן איש חי דרשות
 • דעת ותבונה
 • נחמת ציון
 • חוקי הנשים
 • עוד יוסף חי הלכות
 • עוד יוסף חי דרשות
 • בן איש חיל
 • מקבציאל
 • תורה לשמה
 • רב פעלים - ד' חלקים
 • אמרי בינה
 • רב ברכות
 • אדרת אליהו
 • בן יהוידע
 • בניהו
 • בניהו- על תיקוני זוהר
 • מוסיף חיים
 • חסדי אבות
 • עטרת תפארת

מתלמידיו

ראה גם

לקריאה נוספת

 • אהרן סורסקי, אורות ממזרח ח"א, בני ברק תשל"ד, עמ' פד- קכ
 • משה סופר, ארי מבבל, צפת תש"ע

קישורים חיצוניים

קטגוריהףמפרשי אגדות הש"ס