Difference between revisions of "קללה"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
m (הכנסת ערכים ממילון הראיה לויקישיבה)
m (שוחזר מעריכות של יוסף שמח בוט (שיחה) לעריכה האחרונה של Yeshivaorgil bot)
 
Line 1: Line 1:
[[מילון הראי"ה:ציור|ציור]] שלילת מציאות הנפש, בכללה או בחלקיה [ע"ר א רצא (ע"א א 81)].
+
האיסור לגדף ולחרף את הזולת או את עצמו.
  
[[קטגוריה:מילון הראי"ה:מונחי קבלה ונסתר|קל]]
+
 
 +
 
 +
המקלל את חברו או את עצמו בשם ה' או באחד מכינויו של שם ה' בכל שפה שהיא, עובר על לאו מן התורה, שנאמר: "לא תקלל חרש". כוונת הפסוק היא, שאפילו חרש שאינו שומע ואינו מצטער - אסור לקלל אותו. אסור לקלל גם ללא הזכרת שם ה' או כינוי של שם ה'. גם ברמז אסור לקלל אם משתמעת מהדברים קללה.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
בספר חסידים מובא, כי המקלל את חברו, הקללה חוזרת למקלל, "שכל הקללות שקילל דוד את יואב נתקיימו בזרעו של דוד".
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
[[קטגוריה:אנציקלופדיה תורנית מרוכזת]]

Latest revision as of 06:16, 27 August 2012

האיסור לגדף ולחרף את הזולת או את עצמו.


המקלל את חברו או את עצמו בשם ה' או באחד מכינויו של שם ה' בכל שפה שהיא, עובר על לאו מן התורה, שנאמר: "לא תקלל חרש". כוונת הפסוק היא, שאפילו חרש שאינו שומע ואינו מצטער - אסור לקלל אותו. אסור לקלל גם ללא הזכרת שם ה' או כינוי של שם ה'. גם ברמז אסור לקלל אם משתמעת מהדברים קללה.


בספר חסידים מובא, כי המקלל את חברו, הקללה חוזרת למקלל, "שכל הקללות שקילל דוד את יואב נתקיימו בזרעו של דוד".