Difference between revisions of "קללה"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
m (שינוי שם הקטגוריה מ:"תורנית מרוכזת" ל"אנציקלופדיה תורנית מרוכזת")
 
m (הכנסת ערכים ממילון הראיה לויקישיבה)
Line 1: Line 1:
האיסור לגדף ולחרף את הזולת או את עצמו.
+
[[מילון הראי"ה:ציור|ציור]] שלילת מציאות הנפש, בכללה או בחלקיה [ע"ר א רצא (ע"א א 81)].
  
 
+
[[קטגוריה:מילון הראי"ה:מונחי קבלה ונסתר|קל]]
 
 
המקלל את חברו או את עצמו בשם ה' או באחד מכינויו של שם ה' בכל שפה שהיא, עובר על לאו מן התורה, שנאמר: "לא תקלל חרש". כוונת הפסוק היא, שאפילו חרש שאינו שומע ואינו מצטער - אסור לקלל אותו. אסור לקלל גם ללא הזכרת שם ה' או כינוי של שם ה'. גם ברמז אסור לקלל אם משתמעת מהדברים קללה.
 
 
 
 
 
 
 
בספר חסידים מובא, כי המקלל את חברו, הקללה חוזרת למקלל, "שכל הקללות שקילל דוד את יואב נתקיימו בזרעו של דוד".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[[קטגוריה:אנציקלופדיה תורנית מרוכזת]]
 

Revision as of 11:54, 26 August 2012

ציור שלילת מציאות הנפש, בכללה או בחלקיה [ע"ר א רצא (ע"א א 81)].