פרעה

From ויקישיבה
Revision as of 04:27, 31 May 2012 by 93.172.39.107 (talk) (דף חדש: פרעה הוא כינוי התפקיד של מלכי מצריים בתקופת המקרא. בתקופת יוסף פרעה חגג את יום הולדתו, מכאן לומדים שחג...)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

פרעה הוא כינוי התפקיד של מלכי מצריים בתקופת המקרא. בתקופת יוסף פרעה חגג את יום הולדתו, מכאן לומדים שחגיגת יום הולדת זה מנהג נוכרי, קשה להבין מדוע בחסידות חב"ד חוגגים יום הולדת. הלל הלפרין משווה את תאריכי הפרעונים שבמקרא לתאריכי הפרעונים שבספרי הארכאולוגיה, ויוצא שפרעה מתקופת יעקב הוא פרעה השייך לשושלת של פרעונים לוביים. ולכן מובן מדוע הוא גידל את יוסף, כי הוא ראה ביוסף אדם צפוני שמי, הקרוב לעמו, היכול לעזור לו להשתלט על המצרים החמיים. פרעה של יציאת מצריים שמו הפרטי אמנחתפ השני,הוא היה שייך לשוששלת ה - 18 של פרעונים חמיים שגרשו את שושלת הפרעונים של פרעה מתקופת יוסף, יציאת מצרים היתה בתחילת מלכותו,בהמשך מלכותו מרדו בו מלכי כנען, והוא דיכא את המרידה באכזריות, מובן למה הם מרדו בו, כי אם על עבדיו הוא לא שולט, מה הוא מחפש בכנען? החישוב של תאריך מלוכת אמנחתפ השני יוצא על פי חניכת בית המקדש הראשון בתקופת שלמה 480 שנה אחרי צאת בני ישראל מארץ מצרים, בתקופת בנו של שלמה מלך שישק במצרים,הוא עלה על כנען במסע כיבושים, את תוצאת המסע ותאריכו הוא כתב במקדשיו, ובתנ"ך גם כתוב התאריך. אפשר להביא ראיות אחרות שאמנחתפ השני היה שמו של פרעה ביציאת מצרים: 80 שנה לפניו מלכה במצרים המלכה חטשפסות. כלומר בת פרעה,שאמצה את משה המוזכרת בתחילת ספר שמות היא פרעה ממין בת. וראיה נוספת : אסתר המלכה אומרת לאחשורוש: "המן הרע הזה" האם היא לא יכלה להגיד המן ? אלא שאמר לה פרעה : אני יודע שהיה המן שניסה להשמיד אותכם הוא אמנחתפ השני (הקיצור של השם אמנחטפ הוא המן) האם לו את מתכונת? ענתה לו אסתר המן הרע הזה! אמנם חכמינו דורשים את הפסוק אחרת, אבל מי יודע אולי מה שכתבתי זה הפשט של הפסוק?