מסכת תענית

From ויקישיבה
Revision as of 15:19, 8 March 2021 by Wikiboss (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

מסכת תענית היא מסכת בסדר מועד. המסכת עוסקת בעיקר בקביעת תעניות, הלכות תשעה באב והתעניות.

פרקי המסכת[edit]

  • פרק א'- מאימתי מזכירין גבורות גשמים: עוסק בהלכות הזכרת הגשמים ובקשתם בתפילה וקביעת תענית על הגשמים.
  • פרק ב'- סדר תעניות כיצד: תפילות ציבור והנהגות מיוחדות בימי תענית גשמים, וזמנים שבהם אסור להתענות.
  • פרק ג'- סדר תעניות אלו: תעניות על צרות אחרות, הפסקת התענית כשהתפילה מתקבלת.
  • פרק ד'- בשלושה פרקים בשנה: דיני ברכת כהנים בתענית, מעמדות, י"ז בתמוז, ט' באב וט"ו באב.

לקריאה נוספת[edit]

מסכתות המשנה