מילון הראי"ה:אהבת ד'

From ויקישיבה
Revision as of 13:43, 23 January 2012 by יוסף שמח בוט (talk | contribs) (נסיונות מבחן - הכנסת ערכי נסיון ממילון הראיה לויקישיבה)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

הרגשת השתוקקות תמיד מילון הראי"ה:לטוב מילון הראי"ה:ולאמת שהאדם מרגיש באמת בנקודת מילון הראי"ה:נשמתו הפנימית, <שהכל הוא בכלל טוב או בכלל אמת> [עפ"י קבצ' ב קלג]. (האהבה) מצד מילון הראי"ה:כבודו מילון הראי"ה:וחסדיו שעשה [מא"ה א פט]. גלויה היסודי של מילון הראי"ה:האמונה הגדולה [נ"ה יא]. ◊ אהבת ד'באה כשישים האדם לבבו להדמות מילון הראי"ה:לדרכי מילון הראי"ה:השי"ת, אז ע"י ההדמות תולד האהבה, וכפי רוב הדמיון יהי' רוב האהבה [ע"א א ב לו (ע"ר ב קכג)]. ◊ האהבה באה מצד השלמות שבנמצאים, שמצדה הם כולם נמצאים באמיתת מציאותו יתברך [ע"א ג ב קעא]. ◊ דעת כל המציאות לאמתתה לכל סעיפיה, כפי היכולת לאדם, <שמכלל מילון הראי"ה:דעת ד'>. דעת הטבע לכל סעיפיו גיאוגרפיה והתכונה, הרפואה וחכמת הנפש, תכונות העמים וכל הנלוה להם, המביאים גם כן מילון הראי"ה:לאהבה העליונה הזכה בכללות האנושיות [עפ"י קבצ' ב קלא]. ע"ע אהבה אלהית. ע"ע יראת ד'. ע"ע בנספחות, מדור מחקרים, אהבה ויראה.