Difference between revisions of "לשכת פלהדרין"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
 
Line 1: Line 1:
מקום בעזרה, שאליו היו מפרישין את הכהן הגדול שבעה ימים לפני יום הכיפורים<ref> בתחילה היתה לשכה זו נקראת "לשכת בלווטי" שמובנה בלשון יוונית: לשכת שרים ונכבדים. לאחר מכן, כשירדה קרנה של הכהונה הגדולה בימי בית שני, שהיו קונים אותה בממון, והיו מחליפים אותה כל שנים עשר חודש (לפי שרוב הכהנים הגדולים בימי בית שני היו רשעים, ולא היו מוציאים שנתם) כפרהדרין - כפקידי המלך (פרהדרין היא מילה יוונית שמובנה: פקידי המלך) שמחליפים אותם מידי שנה בשנה, משום כך קראוה: "לשכת פרהדרין" או "לשכת פלהדרין".</ref>.
+
מקום בעזרה, שאליו היו מפרישין את הכהן הגדול שבעה ימים לפני יום הכיפורים לשם הכנה.
  
==הערות שוליים==
+
==אטימולוגיה==
<references />
+
בתחילה היתה לשכה זו נקראת "לשכת בלווטי" שמובנה בלשון יוונית: לשכת שרים ונכבדים. לאחר מכן, כשירדה קרנה של הכהונה הגדולה בימי בית שני, שהיו קונים אותה בממון, והיו מחליפים אותה כל שנים עשר חודש (לפי שרוב הכהנים הגדולים בימי בית שני היו רשעים, ולא היו מוציאים שנתם - היו מתים ביום הכיפורים בקודש הקודשים) כפרהדרין - כפקידי המלך (פרהדרין היא מילה יוונית שמובנה: פקידי המלך) שמחליפים אותם מידי שנה בשנה. משום כך קראוה: "לשכת פרהדרין" או "לשכת פלהדרין".
  
 
[[קטגוריה:אנציקלופדיה תורנית מרוכזת]]
 
[[קטגוריה:אנציקלופדיה תורנית מרוכזת]]

Latest revision as of 20:21, 21 September 2011

מקום בעזרה, שאליו היו מפרישין את הכהן הגדול שבעה ימים לפני יום הכיפורים לשם הכנה.

אטימולוגיה[edit]

בתחילה היתה לשכה זו נקראת "לשכת בלווטי" שמובנה בלשון יוונית: לשכת שרים ונכבדים. לאחר מכן, כשירדה קרנה של הכהונה הגדולה בימי בית שני, שהיו קונים אותה בממון, והיו מחליפים אותה כל שנים עשר חודש (לפי שרוב הכהנים הגדולים בימי בית שני היו רשעים, ולא היו מוציאים שנתם - היו מתים ביום הכיפורים בקודש הקודשים) כפרהדרין - כפקידי המלך (פרהדרין היא מילה יוונית שמובנה: פקידי המלך) שמחליפים אותם מידי שנה בשנה. משום כך קראוה: "לשכת פרהדרין" או "לשכת פלהדרין".