לשונות ריבויין הן

From ויקישיבה
Revision as of 15:13, 11 December 2008 by Yeshivaorgil bot (talk | contribs) (שינוי שם הקטגוריה מ:"תורנית מרוכזת" ל"אנציקלופדיה תורנית מרוכזת")
Jump to navigation Jump to search

כפילויות המילים שבתורה נכתבו לשם דרשה; בניגוד לדעה הסוברת שכפילויות המילים שבתורה נכתבו מפני שדיברה תורה כלשון בני אדם (ראה: לשונות כפולין הן).


לדוגמא: נאמר בתורה: "הכרת תכרת". כפל לשון זה בא לרבות כרת נוסף: "הכרת - בעולם הזה, תכרת - בעולם הבא".


דוגמא נוספת: נאמר בתורה: "הענק תעניק". כפל לשון זה בא לרבות חובת הענקה לעבד עברי ולאמה העבריה גם כשלא נתברך הבית בגללם.