Difference between revisions of "לשונות ריבויין הן"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
m (שינוי שם הקטגוריה מ:"תורנית מרוכזת" ל"אנציקלופדיה תורנית מרוכזת")
 
Line 1: Line 1:
כפילויות המילים שבתורה נכתבו לשם דרשה; בניגוד לדעה הסוברת שכפילויות המילים שבתורה נכתבו מפני שדיברה תורה כלשון בני אדם (ראה: [[לשונות כפולין הן]]).
+
כפילויות המילים שבתורה נכתבו לשם דרשה; וזאת בניגוד לדעה הסוברת שכפילויות המילים שבתורה נכתבו מפני שדיברה תורה כלשון בני אדם (ראה: [[לשונות כפולין הן]]).
 
 
 
 
  
 
לדוגמא: נאמר בתורה: "הכרת תכרת". כפל לשון זה בא לרבות כרת נוסף: "הכרת - בעולם הזה, תכרת - בעולם הבא".
 
לדוגמא: נאמר בתורה: "הכרת תכרת". כפל לשון זה בא לרבות כרת נוסף: "הכרת - בעולם הזה, תכרת - בעולם הבא".
 
 
  
 
דוגמא נוספת: נאמר בתורה: "הענק תעניק". כפל לשון זה בא לרבות חובת [[הענקה]] לעבד עברי ולאמה העבריה גם כשלא נתברך הבית בגללם.
 
דוגמא נוספת: נאמר בתורה: "הענק תעניק". כפל לשון זה בא לרבות חובת [[הענקה]] לעבד עברי ולאמה העבריה גם כשלא נתברך הבית בגללם.
 
 
 
 
  
 
[[קטגוריה:אנציקלופדיה תורנית מרוכזת]]
 
[[קטגוריה:אנציקלופדיה תורנית מרוכזת]]

Latest revision as of 16:21, 2 August 2009

כפילויות המילים שבתורה נכתבו לשם דרשה; וזאת בניגוד לדעה הסוברת שכפילויות המילים שבתורה נכתבו מפני שדיברה תורה כלשון בני אדם (ראה: לשונות כפולין הן).

לדוגמא: נאמר בתורה: "הכרת תכרת". כפל לשון זה בא לרבות כרת נוסף: "הכרת - בעולם הזה, תכרת - בעולם הבא".

דוגמא נוספת: נאמר בתורה: "הענק תעניק". כפל לשון זה בא לרבות חובת הענקה לעבד עברי ולאמה העבריה גם כשלא נתברך הבית בגללם.