Difference between revisions of "לשון של זהורית"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
m (שינוי שם הקטגוריה מ:"תורנית מרוכזת" ל"אנציקלופדיה תורנית מרוכזת")
 
Line 3: Line 3:
  
  
"לשון של זהורית" שימשה בכמה מצוות: א. בפרה אדומה: בתוך שריפת הפרה היו מניחים גם לשון של זהורית; ב. בטהרת מצורע: בין הדברים הנטבלים בדם הציפור השחוטה היתה גם לשון של זהורית; ג. בשעירי יום הכיפורים: בין קרניו של השעיר המשתלח לעזאזל, ובצווארו של השעיר שעלה עליו הגורל "לשם", היו קושרים לשון של זהורית.
+
"לשון של זהורית" שימשה בכמה מצוות: א. ב[[פרה אדומה]]: בתוך שריפת הפרה היו מניחים גם לשון של זהורית; ב. בטהרת [[מצורע]]: בין הדברים הנטבלים בדם הציפור השחוטה היתה גם לשון של זהורית; ג. בשעירי יום הכיפורים: בין קרניו של השעיר המשתלח לעזאזל, ובצווארו של השעיר שעלה עליו הגורל "לשם", היו קושרים לשון של זהורית.
 
 
  
  
  
 +
[[קטגוריה: מקדש וקרבנות]]
 +
[[קטגוריה: טומאה וטהרה]]
  
 
[[קטגוריה:אנציקלופדיה תורנית מרוכזת]]
 
[[קטגוריה:אנציקלופדיה תורנית מרוכזת]]

Latest revision as of 16:41, 26 May 2009

רצועה של צמר צבוע באדום.


"לשון של זהורית" שימשה בכמה מצוות: א. בפרה אדומה: בתוך שריפת הפרה היו מניחים גם לשון של זהורית; ב. בטהרת מצורע: בין הדברים הנטבלים בדם הציפור השחוטה היתה גם לשון של זהורית; ג. בשעירי יום הכיפורים: בין קרניו של השעיר המשתלח לעזאזל, ובצווארו של השעיר שעלה עליו הגורל "לשם", היו קושרים לשון של זהורית.