זו באה בפני עצמה ומעידה וזו באה בפני עצמה ומעידה

From ויקישיבה
Revision as of 14:01, 11 December 2008 by Yeshivaorgil bot (talk | contribs) (שינוי שם הקטגוריה מ:"תורנית מרוכזת" ל"אנציקלופדיה תורנית מרוכזת")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

עדים שמסרו את עדותם לבית הדין, ובאו עדים אחרים והעידו על אותו עניין עדות שונה, נחלקו אמוראים בשאלה: מה דינם של העדים בנוגע לעדויות אחרות? רב חסדא סובר, שאין כל אותם העדים יכולים להעיד שום עדות שבעולם, מחשש שהם שקרנים ופסולים לעדות "בהדי סהדי שקרי למה לי" - עם עדים שקרנים למה לי. לעומתו סובר רב הונא, שאין פוסלים אותם מחמת ספק, אלא "זו באה בפני עצמה ומעידה וזו באה בפני עצמה ומעידה".