זולתות

From ויקישיבה
Revision as of 20:39, 23 December 2014 by Shyk (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

פיוטים מיוחדים שהיו נאמרים בקהילות אשכנז בשבתות שבין פסח לשבועות, ובשבתות בין המצרים. נקראים זולתות, על שם שאומרים אותן אחרי המילים "אין אלוהים זולתך"[1] בשבת השלישית הפיוט מתחיל במילים "אתה אלוהים וזולתך אין עוד". מוזכרים בתוס' מסכת ראש השנה דף לד עמוד ב ד"ה לדידי לא סבירא לי.

  • כך כתב בפירוש אור הבהיר על סידור התפילה: "...שהיו בני אר״י שולחים להם אגרות להועץ מה יעשו, שבכל יום חיו מתים מאה מישראל, ותקנו להם בני בבל תפלה זו עד זולתך, ויסדו בה מאה תיבות להיות כפרה על מאה נפשות. (...ועיין מחזור וויטרי עמוד 78). ולפי שאגרת היתה זאת, נהגו להפסיק בין זולתך לעזרת אבותינו לומר "זולתות״ היינו פיוטים, ונקראים ״זולת״ ע״ש המקום שאומר אין עוד זולתך,וברבים אומרים זולתות.