Difference between revisions of "הרב מאיר דוד כהנא"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
Line 7: Line 7:
 
הרב מאיר הוא אחיו של הרב נחמן כהנא שיבלטו"א, מחבר הספרים "מי מנוחות" על התוספות. בנו הרב בנימין זאב כהנא שהמשיך את דרכו בישיבת הרעיון היהודי בתפוח, נרצח יחד עם רעייתו טליה הי"ד בפיגוע ירי סמוך לעפרה בעת חזרתם לביתם.  
 
הרב מאיר הוא אחיו של הרב נחמן כהנא שיבלטו"א, מחבר הספרים "מי מנוחות" על התוספות. בנו הרב בנימין זאב כהנא שהמשיך את דרכו בישיבת הרעיון היהודי בתפוח, נרצח יחד עם רעייתו טליה הי"ד בפיגוע ירי סמוך לעפרה בעת חזרתם לביתם.  
  
הרב כהנא נלחם למען עם ישראל, ולא חת מפני איש. הרב הקים את "הליגה להגנה היהודית", ארגון שפעל נגד הגויים שרצו להשפיל ולהצר ליהודים. הליגה פעלה בעיקר בחו"ל, ולאחר מכן גם בארץ ישראל. לאחר מכן פעל למען שחרור יהודי ברית המועצות ומתן אפשרות לעלייתם בארץ. הרב כהנא ערך הפגנות סוערות למענם ולא נתן לנושא לרדת מסדר היום.  
+
הרב כהנא נלחם למען עם ישראל, ולא חת מפני איש. הרב הקים את "הליגה להגנה היהודית", ארגון שפעל נגד הגויים שרצו להשפיל ולהצר ליהודים. הליגה פעלה בעיקר בחו"ל, ולאחר מכן גם בארץ ישראל. לאחר מכן פעל למען שחרור יהודי ברית המועצות ומתן אפשרות לעלייתם לארץ. הרב כהנא ערך הפגנות סוערות למענם ולא נתן לנושא לרדת מסדר היום.  
  
 
לאחר שעלה לארץ הקים הרב כהנא את תנועת כ"ך, תנועה ימנית פוליטית אשר דגלה בעידוד הגירת האוכלוסיה הערבית ובמלחמה ללא פשרות באויבי ישראל וסילוק שונאי ישראל מהארץ. וכן בהדגשת הציביון היהודי של מדינת ישראל והיותה קודם כל 'מדינה יהודית' לפני הגדרתה כ'דמוקרטית'.  
 
לאחר שעלה לארץ הקים הרב כהנא את תנועת כ"ך, תנועה ימנית פוליטית אשר דגלה בעידוד הגירת האוכלוסיה הערבית ובמלחמה ללא פשרות באויבי ישראל וסילוק שונאי ישראל מהארץ. וכן בהדגשת הציביון היהודי של מדינת ישראל והיותה קודם כל 'מדינה יהודית' לפני הגדרתה כ'דמוקרטית'.  
 +
 
בשנת ה'תשל"ג רצה התנועה לבחירות לכנסת, אבל לא זכתה במספר קולות הדרוש כדי להיכנס לכנסת.
 
בשנת ה'תשל"ג רצה התנועה לבחירות לכנסת, אבל לא זכתה במספר קולות הדרוש כדי להיכנס לכנסת.
  

Revision as of 16:39, 9 February 2010

הרב מאיר כהנא זצ"ל היה ראש תנועת כ"ך ופעל רבות למען עם ישראל.


משפחתו

הרב מאיר דוד כהנא הי"ד נולד לאביו הרב יחזקאל שרגא ז"ל, באמריקה. הרב כהנא היה נשוי לליבי כהנא שתחי'. הרב מאיר כהנא היה תלמיד חכם, מנהיג פוליטי והוגה דעות. אשר דגל ברעיון הגירת ערביי ארץ ישראל כדי לשמר את האופי היהודי של מדינת ישראל בארץ ישראל.

הרב מאיר הוא אחיו של הרב נחמן כהנא שיבלטו"א, מחבר הספרים "מי מנוחות" על התוספות. בנו הרב בנימין זאב כהנא שהמשיך את דרכו בישיבת הרעיון היהודי בתפוח, נרצח יחד עם רעייתו טליה הי"ד בפיגוע ירי סמוך לעפרה בעת חזרתם לביתם.

הרב כהנא נלחם למען עם ישראל, ולא חת מפני איש. הרב הקים את "הליגה להגנה היהודית", ארגון שפעל נגד הגויים שרצו להשפיל ולהצר ליהודים. הליגה פעלה בעיקר בחו"ל, ולאחר מכן גם בארץ ישראל. לאחר מכן פעל למען שחרור יהודי ברית המועצות ומתן אפשרות לעלייתם לארץ. הרב כהנא ערך הפגנות סוערות למענם ולא נתן לנושא לרדת מסדר היום.

לאחר שעלה לארץ הקים הרב כהנא את תנועת כ"ך, תנועה ימנית פוליטית אשר דגלה בעידוד הגירת האוכלוסיה הערבית ובמלחמה ללא פשרות באויבי ישראל וסילוק שונאי ישראל מהארץ. וכן בהדגשת הציביון היהודי של מדינת ישראל והיותה קודם כל 'מדינה יהודית' לפני הגדרתה כ'דמוקרטית'.

בשנת ה'תשל"ג רצה התנועה לבחירות לכנסת, אבל לא זכתה במספר קולות הדרוש כדי להיכנס לכנסת.

בשנת ה'תשד"מ רצה בתנועה בפעם השלישית, וזכתה במנדט אחד; הרב כהנא נהיה חבר כנסת. בנאומיו בכנסת פרס את משנתו האידיאולוגית. בשנת ה'תשמ"ח ניסתה התנועה לרוץ פעם נוספת, ונצפה לה מספר רב של מנדטים. אולם בג"ץ "פסל" את התנועה, ולא איפשר לה לרוץ לכנסת.

הרב מאיר כהנא הקים את ישיבת "הרעיון היהודי" ועמד בראשה. הישיבה שכנה בירושלים באזור רח' שמואל הנביא.

הרב כהנא השאיר אחריו ספרים וכתבים, בהם 'לשיכים בעיניכם' על בעיית ערביי ארץ ישראל, 'אור הרעיון' המכנס את הרעיונות הגדולים של היהדות שנשכחו בתקופת הגולה. ועוד.

ספריו

- "אור הרעיון"

- פירוש המכבי - פירוש על ספרים בתנ"ך, ד' חלקים.

- "לשיכים בעיניכם"

בשנת ה'תשנ"א יצא הרב כהנא להרצות בארה"ב. בנאומו בניו-יורק, קם רוצח ארור ימ"ש וירה ברב באקדחו.