Difference between revisions of "הרב בן ציון אבא שאול"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
Line 29: Line 29:
  
  
[[קטגוריה:גדולי וחכמי ישראל|אבא שאול]]
+
[[קטגוריה:גדולי וחכמי ישראל|אבא שאול בן צ]]
[[קטגוריה:רבנים בימינו|אבא שאול]]
+
[[קטגוריה:רבנים בימינו|אבא שאול בן צי]]
[[קטגוריה:מקובלים|אבא שאול]]
+
[[קטגוריה:ראשי ישיבות|אבא שאול בן ציון]]

Revision as of 13:04, 20 January 2011

רבי בן-ציון אבא שאול זצ"ל היה ראש ישיבת פורת יוסף, ומגדולי הרבנים בירושלים.

נולד לאביו רבי אליהו ולאמו הרבנית בניה. היה נשוי לרבנית הדסה מסעודה, בתו של רבי יוסף שהרבני זצ"ל, מחכמי ישיבת "פורת יוסף", בנו של רבי יהושע שהרבני זצ"ל.

למד בצעירותו בישיבת פורת יוסף בעיר בעתיקה, יחד עם הרב עובדיה יוסף שליט"א, ורבנים נוספים.

לאחר שנפטר רבי עזרא עטיה זצ"ל, נתמנה הרב אבא שאול לכהן כראש הישיבה, יחד עם הרב יהודה צדקה זצ"ל.

נפטר בי"ט בתמוז תשנ"ח, ונטמן בבית העלמין בסנהדריה.


ספריו

מתחילה לא היה בדעתו להדפיס שום ספר, אמנם לאחר שהחלים ממחלתו, החליט לכתוב את ספריו.

  • ספרו המפורסם שו"ת אור לציון (כרך אחד יצא בחייו ועוד שני כרכים לאחר פטירתו).
  • זכרון הדסה - חכמה ומוסר, ספר מוסר והדרכה.
  • "אור לציון" - על מסכת יבמות.
  • "אור לציון" - על הלכות שביעית.

לפני זמן לא רב יצא לאור אלבום "מראה הא"ש" - אלבום מהודר הכולל תצלומים רבים, על חייו ופעלו.

תלמידיו

בין תלמדיו נמנים:

הרב יעקב יוסף שליט"א, ראש מוסדות "חזון יעקב" ורב שכונת גבעת משה בעיה"ק ירושלים ת"ו.

  • הרב אהרן ירחי שליט"א.
  • הרב צבי עידן שליט"א.
  • בנו הרב אליהו אבא שאול שליט"א, ראש ישיבת "אור לציון".