הקוראן

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הקוּרְאָן (באנגלית; The Koran, בגרמנית; Der Koran, בערבית القـُرْآن או القـُرْآن الكَريم "הקוראן הנכבד"; בתעתיק: "אלקֻראַאן אלכַּרים" ביידיש; די קאָראַן) הוא ספר הקודש של דת האסלאם. הקוראן מכיל 114 פרקים (סוּרא) המסודרים לפי גודלם. העורך הראשי של הקוראן היה זיד בן ת'אבת, הרמב"ם, באגרת תימן להרמב"ם, קורא לקוראן בכינוי "כתבי זיד".

דעת הרמב"ם על האיסלאם[edit]

הרמב"ם בהלכות מלכים ומלחמות (פרק יא הלכה יא יב יג) כותב: אבל מחשבות בורא עולם אין כוח באדם להשיגם, כי לא דרכינו דרכיו ולא מחשבותינו מחשבותיו. וכל הדברים האלו של ישוע הנוצרי, ושל זה הישמעאלי (=מחמד) שעמד אחריו, אינן אלא ליישר דרך למלך המשיח, ולתקן את העולם כולו לעבוד את ה' ביחד: שנאמר "כי אז אהפוך אל עמים, שפה ברורה, לקרוא כולם בשם ה', ולעובדו שכם אחד" (ראה צפניה ג,ט).

כיצד: כבר נתמלא העולם כולו מדברי המשיח, ומדברי התורה ומדברי המצוות, ופשטו דברים אלו באיים רחוקים, ובעמים רבים ערלי לב; והם נושאים ונותנים בדברים אלו, ובמצוות התורה--אלו אומרים מצוות אלו אמת היו, וכבר בטלו בזמן הזה, ולא היו נוהגות לדורות. ואלו אומרים דברים נסתרות יש בהם, ואינן כפשוטן, וכבר בא משיח, וגילה נסתריהם.

וכשיעמוד המלך המשיח באמת, ויצליח וירום ויינשא--מיד הם כולן חוזרין ויודעים ששקר נחלו אבותיהם, ושנביאיהם ואבותיהם הטעום. עד כאן לשונו.

דעת הרמב"ם שדתות הנצרות והאיסלאם הינם מכשירות את הדרך למשיח אמת מזרע דוד בן ישי עבדך משיחך ושלמה המלך בנו, שזכה דוד המלך בחיר השם והיה חתנו של שאול המלך שאול בחיר השם.