Difference between revisions of "הקוראן"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
(ביטול גרסה 139336 של 213.137.73.80 (שיחה))
Tag: Undo
 
(13 intermediate revisions by 7 users not shown)
Line 1: Line 1:
הקוּרְאָן (ב[[אנגלית]]; The Koran, ב[[גרמנית]]; Der Koran, ב[[ערבית]] القـُرْآن או القـُرْآن الكَريم "הקוראן הנכבד"; בתעתיק: "אלקֻראַאן אלכַּרים" ב[[יידיש]]; די קאָראַן) הוא ספר הקודש של דת האסלאם. הקוראן מכיל 114 פרקים (סוּרא) המסודרים לפי גודלם. העורך הראשי של הקוראן היה זיד בן ת'אבת, [[הרמב"ם]], ב[[איגרת תימן]], קורא לקוראן בכינוי "כתבי זיד".
+
הקוּרְאָן (ב[[אנגלית]]; The Koran, ב[[גרמנית]]; Der Koran, ב[[ערבית]] القـُرْآن או القـُرْآن الكَريم "הקוראן הנכבד"; בתעתיק: "אלקֻראַאן אלכַּרים" ב[[יידיש]]; די קאָראַן) הוא ספר הקודש של דת האסלאם. הקוראן מכיל 114 פרקים (סוּרא) המסודרים לפי גודלם. העורך הראשי של הקוראן היה זיד בן ת'אבת, [[הרמב"ם]], ב[[אגרת תימן]] ל[[הרמב"ם]], קורא לקוראן בכינוי "כתבי זיד".
 
 
 
==דעת [[הרמב"ם]] על האיסלאם==
 
==דעת [[הרמב"ם]] על האיסלאם==
הרמב"ם בהלכות מלכים ומלחמות (פרק יא הלכה יא יב יג) כותב: אבל מחשבות בורא עולם אין כוח באדם להשיגם, כי לא דרכינו דרכיו ולא מחשבותינו מחשבותיו. וכל הדברים האלו של [[ישוע הנוצרי]], ושל זה הישמעאלי (=[[מחמד]]) שעמד אחריו, אינן אלא ליישר דרך ל[[מלך המשיח]], ולתקן את העולם כולו לעבוד את ה' ביחד: שנאמר "כי אז אהפוך אל עמים, שפה ברורה, לקרוא כולם בשם ה', ולעובדו שכם אחד" (ראה צפניה ג,ט).
+
הרמב"ם בהלכות מלכים ומלחמות (פרק יא הלכה יא יב יג) כותב: אבל מחשבות בורא עולם אין כוח באדם להשיגם, כי לא דרכינו דרכיו ולא מחשבותינו מחשבותיו. וכל הדברים האלו של [[ישוע הנוצרי]], ושל זה הישמעאלי (=[[מחמד]]) שעמד אחריו, אינן אלא ליישר דרך ל[[מלך המשיח]], ולתקן את העולם כולו לעבוד את ה' ביחד: שנאמר "כי אז אהפוך אל עמים, שפה ברורה, לקרוא כולם בשם ה', ולעובדו שכם אחד" (ראה צפניה ג,ט).
 
+
כיצד: כבר נתמלא העולם כולו מדברי המשיח, ומדברי התורה ומדברי המצוות, ופשטו דברים אלו באיים רחוקים, ובעמים רבים ערלי לב; והם נושאים ונותנים בדברים אלו, ובמצוות התורה--אלו אומרים מצוות אלו אמת היו, וכבר בטלו בזמן הזה, ולא היו נוהגות לדורות. ואלו אומרים דברים נסתרות יש בהם, ואינן כפשוטן, וכבר בא משיח, וגילה נסתריהם.
+
כיצד: כבר נתמלא העולם כולו מדברי המשיח, ומדברי התורה ומדברי המצוות, ופשטו דברים אלו באיים רחוקים, ובעמים רבים ערלי לב; והם נושאים ונותנים בדברים אלו, ובמצוות התורה--אלו אומרים מצוות אלו אמת היו, וכבר בטלו בזמן הזה, ולא היו נוהגות לדורות. ואלו אומרים דברים נסתרות יש בהם, ואינן כפשוטן, וכבר בא משיח, וגילה נסתריהם.
 
+
 
וכשיעמוד המלך המשיח באמת, ויצליח וירום ויינשא--מיד הם כולן חוזרין ויודעים ששקר נחלו אבותיהם, ושנביאיהם ואבותיהם הטעום. עד כאן לשונו.
 
וכשיעמוד המלך המשיח באמת, ויצליח וירום ויינשא--מיד הם כולן חוזרין ויודעים ששקר נחלו אבותיהם, ושנביאיהם ואבותיהם הטעום. עד כאן לשונו.
 
+
דעת הרמב"ם שדתות הנצרות והאיסלאם הינם מכשירות את הדרך למשיח אמת מבית [[דוד המלך]] ובנו [[שלמה המלך]] שיכבד מאד את מלכותו של בחיר השם מלך ראשון לישראל [[שאול המלך]].
+
דעת הרמב"ם שדתות הנצרות והאיסלאם הינם מכשירות את הדרך למשיח אמת מזרע [[דוד בן ישי]] עבדך משיחך ו[[שלמה המלך]] בנו, חתנו של [[שאול המלך]] שאול בחיר השם.

Latest revision as of 18:44, 17 May 2020

הקוּרְאָן (באנגלית; The Koran, בגרמנית; Der Koran, בערבית القـُرْآن או القـُرْآن الكَريم "הקוראן הנכבד"; בתעתיק: "אלקֻראַאן אלכַּרים" ביידיש; די קאָראַן) הוא ספר הקודש של דת האסלאם. הקוראן מכיל 114 פרקים (סוּרא) המסודרים לפי גודלם. העורך הראשי של הקוראן היה זיד בן ת'אבת, הרמב"ם, באגרת תימן להרמב"ם, קורא לקוראן בכינוי "כתבי זיד".

דעת הרמב"ם על האיסלאם[edit]

הרמב"ם בהלכות מלכים ומלחמות (פרק יא הלכה יא יב יג) כותב: אבל מחשבות בורא עולם אין כוח באדם להשיגם, כי לא דרכינו דרכיו ולא מחשבותינו מחשבותיו. וכל הדברים האלו של ישוע הנוצרי, ושל זה הישמעאלי (=מחמד) שעמד אחריו, אינן אלא ליישר דרך למלך המשיח, ולתקן את העולם כולו לעבוד את ה' ביחד: שנאמר "כי אז אהפוך אל עמים, שפה ברורה, לקרוא כולם בשם ה', ולעובדו שכם אחד" (ראה צפניה ג,ט).

כיצד: כבר נתמלא העולם כולו מדברי המשיח, ומדברי התורה ומדברי המצוות, ופשטו דברים אלו באיים רחוקים, ובעמים רבים ערלי לב; והם נושאים ונותנים בדברים אלו, ובמצוות התורה--אלו אומרים מצוות אלו אמת היו, וכבר בטלו בזמן הזה, ולא היו נוהגות לדורות. ואלו אומרים דברים נסתרות יש בהם, ואינן כפשוטן, וכבר בא משיח, וגילה נסתריהם.

וכשיעמוד המלך המשיח באמת, ויצליח וירום ויינשא--מיד הם כולן חוזרין ויודעים ששקר נחלו אבותיהם, ושנביאיהם ואבותיהם הטעום. עד כאן לשונו.

דעת הרמב"ם שדתות הנצרות והאיסלאם הינם מכשירות את הדרך למשיח אמת מזרע דוד בן ישי עבדך משיחך ושלמה המלך בנו, חתנו של שאול המלך שאול בחיר השם.