אכילת חולין על טהרת הקודש

From ויקישיבה
Revision as of 15:07, 12 April 2011 by Light (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

אכילת חולין על טהרת הקודש היא אכילת חולין בטהרה הנוהגת בקדשים, על ידי שמירת החולין מכל טומאה המטמאת קדשים.