Difference between revisions of "אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעה"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
m (שינוי שם הקטגוריה מ:"תורנית מרוכזת" ל"אנציקלופדיה תורנית מרוכזת")
 
Line 1: Line 1:
 
אין בית דין של מעלה קובעים את דינו של אדם על פי מעשים שהוא עתיד לעשות.
 
אין בית דין של מעלה קובעים את דינו של אדם על פי מעשים שהוא עתיד לעשות.
  
 
+
אדם שעתיד להרשיע, אינו נענש בהווה מפני חטאי העתיד. על הפסוק הנאמר ב[[ישמעאל]]: "כי שמע אלהים אל קול הנער" מובא במדרש: אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה: רבונו של עולם, מי שעתידין בניו להמית את בניך בצמא אתה מעלה לו באר. אמר להם: השעה צדיק הוא או רשע. אמרו לו: צדיק. אמר להם: "באשר הוא שם" - איני דן את העולם אלא בשעתו.
 
 
אדם שעתיד להרשיע, אינו נענש בהווה מפני חטאי העתיד. על הפסוק הנאמר בישמעאל: "כי שמע אלהים אל קול הנער" מובא במדרש: אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה: רבונו של עולם, מי שעתידין בניו להמית את בניך בצמא אתה מעלה לו באר. אמר להם: השעה צדיק הוא או רשע. אמרו לו: צדיק. אמר להם: "באשר הוא שם" - איני דן את העולם אלא בשעתו.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
[[קטגוריה:אנציקלופדיה תורנית מרוכזת]]
 
[[קטגוריה:אנציקלופדיה תורנית מרוכזת]]

Latest revision as of 03:54, 3 May 2012

אין בית דין של מעלה קובעים את דינו של אדם על פי מעשים שהוא עתיד לעשות.

אדם שעתיד להרשיע, אינו נענש בהווה מפני חטאי העתיד. על הפסוק הנאמר בישמעאל: "כי שמע אלהים אל קול הנער" מובא במדרש: אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה: רבונו של עולם, מי שעתידין בניו להמית את בניך בצמא אתה מעלה לו באר. אמר להם: השעה צדיק הוא או רשע. אמרו לו: צדיק. אמר להם: "באשר הוא שם" - איני דן את העולם אלא בשעתו.