undefined

Rabbi Shlomo Shushan

Rosh Yeshiva of the Bet She'an Yeshiva.

Lessons Rabbi Shlomo Shushan

    undefined
    Vayelech

    Moshe's last Teaching

    Parshat Vayelekh

    Elul 5761

All rabbis

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il