Beit Midrash

  • Shabbat and Holidays
  • The Essence of Purim
To dedicate this lesson

Irony & Hashem's "Sense of Humor" as Basics in Purim and Jewish Thought!

The Maharal, Rav Kook and others teach of the central theme on Purim of "Overturning"= V'Nahafoch Hu", but the question is: why is this so important? The class suggests 8 reasons why this concept is what convinced Yitro to convert to Judaism, and why this "boomerang" shows not only the irony and humor of God's history, but is so basic to understanding Judaism, justice, philosophy and more.

undefined

Rabbi Ari Shvat

Adar 13 5781
4 min read 44 min listen

א. הראי"ה קוק, גנזי הראיה - ימי הפורים, עמ' כט


נפילת המן


 המן הוזכר מ"ד פעמים במגילה, כ"ב פעמים בעלייתו, וכ"ב בירידתו מבואו לחצר לבקש לתלות את מרדכי. בכלל הי' ענינו דם דאד"ם, כי רצה לסלק הא' ולהשכין הד"מ, ולא להתפלל על הד"ם, ובכח כ"ב אתוון כלל ההנהגה שזרחו לו כסדרן בתחילה ואח"כ למפרע, בדין היתה ירידתו ומפלתו, כי תשר"ק הוא סוד הדין, כי החותם מצד הקורא שעול מלכות עליו דינא הוי, רק המחוקק חקקו לרחמים וחסד, ובגמר חתימה כשיקרא מפורש, יראו רחמיו כי רבו.


 


ב. ברכות י ע"ב


ואמר רבי יוסי ברבי חנינא משום רבי אליעזר בן יעקב: מאי דכתיב (ויקרא יט, כו): "לא תאכלו על הדם"? לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם. אמר רב יצחק אמר רבי יוחנן אמר רבי יוסי ברבי חנינא משום רבי אליעזר בן יעקב: כל האוכל ושותה ואחר כך מתפלל - עליו הכתוב אומר: "ואותי השלכת אחרי גויך", אל תקרי "גויך" אלא גאיך; אמר הקב"ה לאחר שנתגאה זה - קבל עליו מלכות שמים?!


 


 


1. אסתר פרק ט 


(א) וּבִשְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ הוּא חֹדֶשׁ אֲדָר בִּשְׁלוֹשָׁה עָשָׂר יוֹם בּוֹ אֲשֶׁר הִגִּיעַ דְּבַר הַמֶּלֶךְ וְדָתוֹ לְהֵעָשׂוֹת בַּיּוֹם אֲשֶׁר שִׂבְּרוּ אֹיְבֵי הַיְּהוּדִים לִשְׁלוֹט בָּהֶם וְנַהֲפוֹךְ הוּא אֲשֶׁר יִשְׁלְטוּ הַיְּהוּדִים הֵמָּה בְּשֹׂנְאֵיהֶם: (כב) כַּיָּמִים אֲשֶׁר נָחוּ בָהֶם הַיְּהוּדִים מֵאוֹיְבֵיהֶם וְהַחֹדֶשׁ אֲשֶׁר נֶהְפַּךְ לָהֶם מִיָּגוֹן לְשִׂמְחָה וּמֵאֵבֶל לְיוֹם טוֹב לַעֲשׂוֹת אוֹתָם יְמֵי מִשְׁתֶּה וְשִׂמְחָה וּמִשְׁלוֹחַ מָנוֹת אִישׁ לְרֵעֵהוּ וּמַתָּנוֹת לָאֶבְיוֹנִים:


1*. מהר"ל, אור חדש, עמ' קצו, כלל הדבר במגילה הזאת כי היה המן הכנה למרדכי שכל דבר שרצה המן לעשות נהפך עליו ודבר זה יסוד המגילה.


 


2. שמות פרק יח- (י) וַיֹּאמֶר יִתְרוֹ בָּרוּךְ ה' אֲשֶׁר הִצִּיל אֶתְכֶם מִיַּד מִצְרַיִם וּמִיַּד פַּרְעֹה אֲשֶׁר הִצִּיל אֶת הָעָם מִתַּחַת יַד מִצְרָיִם: (יא) עַתָּה יָדַעְתִּי כִּי גָדוֹל ה' מִכָּל הָאֱלֹהִים כִּי בַדָּבָר אֲשֶׁר זָדוּ עֲלֵיהֶם:


 


3. רש"י שמות יח, יא- כי בדבר אשר זדו עליהם - כתרגומו במים דמו לאבדם והם נאבדו במים:


 


4. ילקוט שמעוני, ירמיהו רמז שיט


גדול העצה ורב העליליה וכו' עד לתת לאיש כדרכיו וגו', אתה מוצא במחשבה שחשבו המצריים לאבד את ישראל בה אני מאבדם, הם חשבו לאבד במים בני דכתיב כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו בה אני מאבדם דכתיב וישובו המים על מצרים על רכבו ועל פרשיו, ואומר בור כרה ויחפרהו, ואומר ישוב עמלו בראשו, ואומר כורה שחת בה יפול, ואומר חופר גומץ בו יפול, ואומר מסיע אבנים יעצב בהם, וכן שלמה אומר מפרי פי איש תשבע בטנו, וכן ישעיה הוא אומר כעל גמולות כעל ישלם, ואומר ומדותי פעולתם ראשונה, ואומר שלמו לה כפעלה, ואומר כי בדבר אשר זדו עליהם.


 


5. חולין דף קלט עמוד ב- אסתר מן התורה מנין? +דברים ל"א+ ואנכי הסתר אסתיר.


 


6. מדרש משלי (בובר) פרשה ט ד"ה [ב] טבחה טבחה


שכל המועדים עתידים בטלים, וימי הפורים [אינם בטלים לעולם, שנאמר וימי הפורים] האלה לא יעברו מתוך היהודים (אסתר ט, כח). אמר ר' אלעזר אף יום הכפורים אינו בטל לעולם, שנאמר והיתה זאת לכם לחקת עולם לכפר על בני ישראל מכל חטאתם אחת בשנה (ויקרא טז, לד).


 


7. שבת, נג ע"ב- תנו רבנן: מעשה באחד שמתה אשתו והניחה בן לינק, ולא היה לו שכר מניקה ליתן, ונעשה לו נס ונפתחו לו דדין כשני דדי אשה והניק את בנו. אמר רב יוסף: בא וראה כמה גדול אדם זה, שנעשה לו נס כזה! אמר לו אביי: אדרבה, כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשית!


 


8. בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשה ט- ר' סימון בשם ר' שמעון בר אבא כל המידות בטלו, מידה כנגד מידה לא בטלה.


 


9. דברים פרק ח


(יב) פֶּן תֹּאכַל וְשָׂבָעְתָּ וּבָתִּים טֹבִים תִּבְנֶה וְיָשָׁבְתָּ: (יג) וּבְקָרְךָ וְצֹאנְךָ יִרְבְּיֻן וְכֶסֶף וְזָהָב יִרְבֶּה לָּךְ וְכֹל אֲשֶׁר לְךָ יִרְבֶּה: (יד) וְרָם לְבָבֶךָ וְשָׁכַחְתָּ אֶת ה' אֱ-לֹהֶיךָ הַמּוֹצִיאֲךָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם מִבֵּית עֲבָדִים: (יז) וְאָמַרְתָּ בִּלְבָבֶךָ כֹּחִי וְעֹצֶם יָדִי עָשָׂה לִי אֶת הַחַיִל הַזֶּה: (יח) וְזָכַרְתָּ אֶת ה' אֱ-לֹהֶיךָ כִּי הוּא הַנֹּתֵן לְךָ כֹּחַ לַעֲשׂוֹת חָיִל לְמַעַן הָקִים אֶת בְּרִיתוֹ אֲשֶׁר נִשְׁבַּע לַאֲבֹתֶיךָ כַּיּוֹם הַזֶּה:


 


10. הקדמת הסמ"ג-  וגם בענין לאוין בא אלי בחלום ענין מראה בזה הלשון, "הנה שכחת את העיקר: 'השמר  לך פן תשכח את ה' א-להיך' ", כי לא היה בדעתי לחברו במנין הלאוין, וגם רבינו משה  (הרמב"ם) לא הזכירו במנין, ואתבונן אליו בבקר והנה יסוד גדול הוא ביראת השם וחיברתיו בעיקרים גדולים במקומן, וה' א-להים יודע כי לפי דעתי איני משקר מענין המראות.


 


11. גיטין, נו ע"ב


עמד עליו נחשול שבים לטובעו, אמר: כמדומה אני שאלהיהם של אלו אין גבורתו אלא במים, בא פרעה טבעו במים, בא סיסרא טבעו במים, אף הוא עומד עלי לטובעני במים, אם גבור הוא יעלה ליבשה ויעשה עמי מלחמה! יצתה בת קול ואמרה לו: רשע בן רשע בן בנו של עשו הרשע, בריה קלה יש לי בעולמי ויתוש שמה, אמאי קרי לה בריה קלה? דמעלנא אית לה ומפקנא לית לה, עלה ליבשה ותעשה עמה מלחמה. עלה ליבשה, בא יתוש ונכנס בחוטמו, ונקר במוחו שבע שנים.


 


12. הנצי"ב, העמק דבר, שמות יח, יא- כי בדבר אשר זדו- מזה הבין כח ה' שהוא גדול מכל כחות פרטים שמכונים בשם אלהים. מזה שהוא משלם מדה כנגד מדה, הרי דכל אופן שבעולם יש בידו לעשות, וכ"כ הספורנו.


 


13. ילקוט שמעוני, מיכה רמז תקנח


ד"א "אל תשמחי אויבתי לי כי נפלתי קמתי". שנו רבותינו מתוך כעס רצון, מתוך רוגז רחמים, מתוך צרה רוחה שנאמר "עת צרה היא ליעקב וממנה יוושע" (ירמיהו ל, ז), מתוך ריחוק קירוב, מתוך נפילה קימה, מתוך אפלה אורה.


 


14. מהר"ל, נצח ישראל, פרק א


כאשר הדבר הטוב נודע מהפכו ידיעה אמיתית, וכן כל הדברים נקנה הידיעה בהם מן ההפך, כי מן מראה השחור יכול לדעת מראה הלבן שהוא הפכו, וכן כל ההפכים, מן האחד נקנה הידיעה בהפך שלו. ומוסכם הוא כי 'ידיעת ההפכים הוא אחד'. ובשביל זה אמרו בערבי פסחים (פסחים קטז.) בהגדה 'מתחיל בגנות ומסיים בשבח'. ולמה מתחיל בגנות, רק שמפני שאין לשבח הכרה אמיתית רק מן ההפך. ולכן אין לפרש ענין הגאולה האחרונה, אם לא שנבאר ענין הגלות והחורבן.


 


15. יומא, פו ע"ב- אמר ריש לקיש: גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כזכיות, שנאמר ובשוב רשע מרשעתו ועשה משפט וצדקה עליהם.


 


16. רמב"ן, בראשית פרק א, פסוק א


ועתה שמע פירוש המקרא על פשוטו נכון וברור. הקב"ה ברא כל הנבראים מאפיסה מוחלטת. ואין אצלנו בלשון הקדש בהוצאת היש מאין אלא לשון "ברא". ואין כל הנעשה תחת השמש או למעלה, הווה מן האין התחלה ראשונה. אבל הוציא מן האפס הגמור המוחלט יסוד דק מאד, אין בו ממש, אבל הוא כח ממציא, מוכן לקבל הצורה, ולצאת מן הכח אל הפועל, והוא החומר הראשון, נקרא ליונים "היולי". ואחר ההיולי לא ברא דבר, אבל יצר ועשה, כי ממנו המציא הכל והלביש הצורות ותקן אותן:

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il