Dedication calendar

Elul 5779 (September 2019)

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
1 1
2st of Rosh Chodesh
2 2
1st of Slichot for Sepharadim
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
Shoftim
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
Ki Tetze
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
Ki Tavo
22 22
1st of Slichot for Ashkenazim
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
Nitzavim
29 29
Erev Rosh Hashana