Dedication calendar

Kislev 5780 (November - December 2019)

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
      1 29
2st of Rosh Chodesh
2 30
Toldot
3 1
4 2
5 3
6 4
7 5
8 6
9 7
Vayetze
10 8
11 9
12 10
13 11
14 12
15 13
16 14
Vayishlach
17 15
18 16
19 17
20 18
21 19
22 20
23 21
Vayeshev
24 22
25 23
1st of Chanukka
26 24
2nd of Chanukka
27 25
3rd of Chanukka
28 26
4th of Chanukka
29 27
5th of Chanukka
30 28
Miketz
6th of Chanukka - 1st of Rosh Chodesh