Dedication calendar

Cheshvan 5781 (October - November 2020)

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
  1 19
2nd of Rosh Chodesh
2 20
3 21
4 22
5 23
6 24
Noah
7 25
Asking for Blessed Rains
8 26
First monday of Behab
9 27
10 28
11 29
Thursday of Behab
12 30
13 31
Lech Lecha
14 1
15 2
Last Monday of Behab
16 3
17 4
18 5
19 6
20 7
Vayera
21 8
22 9
23 10
24 11
25 12
26 13
27 14
Chayei Sara
28 15
29 16
Erev Rosh Chodesh